41 lượt xem

Trường THPT Hòa Bình: Kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống tham nhũng

Trường THPT Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Kế hoạch số 2272/KH-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh.

Mục đích

Kế hoạch này nhằm tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về pháp luật phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính. Đồng thời, hướng đến mục tiêu xây dựng lối sống liêm chính, trong sáng, đoàn kết, văn minh, hiện đại, hội nhập và tuân thủ pháp luật.

Nội dung

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.
 • Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.
 • Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Công chức; Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng: kinh nghiệm của quốc tế và của nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 • Quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo, văn hóa công sở …; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.
 • Tình hình, kết quả thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực trạng, nguyên nhân tham nhũng; giải pháp phòng, chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.
 • Các sự kiện, vấn đề chính trị – pháp lý – kinh tế – văn hóa – xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; các mô hình, tấm gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.
Xem thêm  Spotify Premium Mod Apk Rexdl: Ứng dụng nhạc trực tuyến hàng đầu

2. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

 • Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật theo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể ban hành năm 2018.
 • Thường xuyên đưa tin, bài, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên website của trường.
 • Tổ chức biểu dương, nhân rộng mô hình, tấm gương tiêu biểu; tổ chức hội thi có nội dung về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính, nói chuyên chủ đề về giáo dục đạo đức liêm chính trong thi cử và học thuật.
 • Xây dựng tủ sách pháp luật trong đơn vị.
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng (09 tháng 12 hằng năm) và lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt của đơn vị.
 • Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tích hợp với môn Giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và Công văn số 2421/TTCP-CP ngày 23/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật theo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể ban hành năm 2018.
Xem thêm  Tập Huấn Cơ Sở Dữ Liệu - Bí Quyết Quản Lý Thông Tin Lao Động

Trường THPT Hòa Bình hy vọng rằng tất cả các tổ chức và cá nhân trong trường sẽ tích cực, nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập PRAIM.

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.