43 lượt xem

Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân được điều chỉnh: Mọi điều bạn cần biết

Bạn đã từng gửi tờ khai thuế nhưng phát hiện ra có một số lỗi hoặc thông tin không chính xác? Đừng lo! Bạn có thể sử dụng Mẫu 1040-X để điều chỉnh tờ khai thuế của mình. Dưới đây là các câu hỏi thường gặp về Mẫu 1040-X và quy trình nộp tờ khai điều chỉnh.

Nội dung

Tờ khai thuế điều chỉnh có thể được nộp bằng điện tử không?

Có. Nếu bạn cần điều chỉnh Mẫu 1040, 1040-SR, 1040-NR, hoặc 1040-SS/PR cho năm thuế hiện tại hoặc hai năm trước đó, bạn có thể điều chỉnh bằng điện tử với các sản phẩm phần mềm thuế có sẵn.

Xem thêm  Đánh giá Zoz Final Hour Apk Obb

Tại sao tờ khai điều chỉnh không thể được nộp bằng điện tử?

Một số lý do khiến tờ khai điều chỉnh không thể được nộp bằng điện tử bao gồm:

Tờ khai điều chỉnh phải được nộp bằng giấy vì:

 1. Tờ khai thuế nào đã được nộp bằng giấy trong năm xử lý hiện tại hoặc hai năm thuế trước đó không thể được điều chỉnh bằng điện tử. Tờ khai được điều chỉnh cho năm thuế sớm hơn phải được nộp bằng giấy.
 2. Nếu tờ khai điều chỉnh của năm trước đã được nộp bằng giấy trong năm xử lý hiện tại, thì tờ khai điều chỉnh cũng phải được nộp bằng giấy.

Làm thế nào để nộp tờ khai điều chỉnh bằng điện tử?

Liên hệ với nhà cung cấp phần mềm thuế ưa thích của bạn để xác minh sự tham gia của họ, trả lời bất kỳ câu hỏi nào và để có hướng dẫn cụ thể cần thiết để nộp tờ khai điều chỉnh.

Bạn có thể nộp bao nhiêu tờ khai điều chỉnh bằng điện tử?

Bạn có thể nộp tối đa ba tờ khai điều chỉnh bằng điện tử. Nếu bạn đã nộp thành công tờ khai điều chỉnh thứ ba, tất cả các lần nộp tiếp theo sẽ bị từ chối.

Bạn có thể nộp tờ khai điều chỉnh cho các năm thuế trước không?

Bạn chỉ có thể điều chỉnh Mẫu 1040, 1040-SR, 1040-NR, hoặc 1040-SS/PR bằng điện tử cho năm thuế hiện tại hoặc hai năm trước đó.

Tờ khai điều chỉnh có được xử lý nhanh hơn nếu nộp bằng điện tử?

Thời gian xử lý hiện tại là hơn 20 tuần đối với cả tờ khai điều chỉnh nộp bằng giấy và điện tử. Việc gọi cho IRS sẽ không đẩy nhanh quá trình xử lý tờ khai. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Cần phải nộp những mẫu nào cùng với tờ khai điều chỉnh nộp bằng điện tử?

Tờ khai điều chỉnh cho Mẫu 1040, 1040-SR và 1040-NR sẽ cần phải gửi cùng tất cả các mẫu và bảng liệt kê cần thiết như khi gửi mẫu gốc, kể cả khi một số mẫu có thể không có điều chỉnh nào. Điều này là bổ sung cho Mẫu 1040-X đính kèm.

Tờ khai điều chỉnh cho Mẫu 1040-SS/PR sẽ cần phải gửi cùng tất cả các mẫu và bảng liệt kê cần thiết như khi gửi mẫu gốc, kể cả khi một số mẫu có thể không có điều chỉnh nào. Lưu ý rằng Mẫu 1040-X sẽ không được đính kèm cùng Mẫu 1040-SS/PR.

Mẫu 8879 mới có được yêu cầu khi nộp Mẫu 1040-X bằng điện tử không?

Cần phải có Mẫu 8879 mới mỗi khi Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR được điều chỉnh và nộp bằng điện tử.

Xem thêm  Tất cả những bài Toán Tư duy lớp 4 sáng tạo từ giáo trình Mỹ độc quyền

Ký gửi trực tiếp có sẵn cho tờ khai điều chỉnh nộp bằng điện tử không?

Bắt đầu từ năm xử lý 2023, có thể yêu cầu ký gửi trực tiếp cho các tờ khai điều chỉnh được nộp bằng điện tử cho niên thuế 2021 và sau đó. Thông tin tài khoản ngân hàng phải được điền vào Mẫu 1040-X (hoặc Mẫu 1040-SS/PR được sửa đổi) được nộp bằng điện tử.

Có thể nộp Mẫu 8888 với một tờ khai điều chỉnh không?

Có. Mẫu 8888 có thể được đính kèm với tờ khai điều chỉnh được nộp bằng điện tử để yêu cầu ký gửi trực tiếp vào nhiều tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, không thể sử dụng tiền hoàn thuế từ các tờ khai điều chỉnh để mua trái phiếu tiết kiệm.

Cần sử dụng Mẫu 1040-V khi gửi séc giấy cho tờ khai điều chỉnh nộp bằng điện tử không?

Bạn cần sử dụng Mẫu 1040-V, Phiếu Thanh Toán khi gửi séc giấy để thanh toán cho tờ khai điều chỉnh được nộp bằng điện tử. Hãy tuân thủ hướng dẫn của Mẫu 1040-V để gửi séc giấy.

Làm cách nào để kiểm tra tình trạng của tờ khai điều chỉnh đã nộp bằng điện tử?

Công cụ trực tuyến Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? hoặc số điện thoại miễn phí 866-464-2050 có thể được sử dụng để kiểm tra tình trạng tờ khai của bạn và xác nhận đã nhận được.

Khi nào tôi có thể dùng ứng dụng Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? để kiểm tra tình trạng của một tờ khai điều chỉnh được nộp bằng điện tử?

Công cụ trực tuyến Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? (WMAR) hoặc số điện thoại miễn phí 866-464-2050 có thể được sử dụng để cập nhật tình trạng ba tuần sau khi nộp tờ khai. Cả hai công cụ đều có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và cung cấp thông tin cập nhật nhất.

Tôi có thể biết được tình trạng của tờ khai điều chỉnh cho nhiều năm thuế không?

Công cụ trực tuyến Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? hoặc số điện thoại miễn phí 866-464-2050 có thể cho bạn biết tình trạng của các tờ khai điều chỉnh của bạn cho năm thuế hiện tại và tối đa ba năm thuế trước.

Điều gì đang xảy ra khi tình trạng của tờ khai điều chỉnh hiển thị là đã nhận (received)?

Tờ khai điều chỉnh của bạn đã được nhận và đang được xử lý. Hiện tại có thể mất đến 20 tuần để hoàn tất quá trình xử lý.

Xem thêm  PRAIM | Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2022 - 2023 (Sách mới) 6 Đề kiểm tra giữa học kì II môn Tin học 6 (Có đáp án, ma trận)

Điều gì đang xảy ra khi tình trạng của tờ khai điều chỉnh hiển thị là đã điều chỉnh (adjusted)?

Một sự điều chỉnh đã được thực hiện trong tài khoản của bạn. Việc điều chỉnh sẽ dẫn đến một khoản hoàn thuế, nợ đến hạn hoặc không có thay đổi về thuế.

Điều gì đang xảy ra khi tình trạng của tờ khai điều chỉnh hiển thị là đã hoàn thành (completed)?

Tờ khai điều chỉnh của bạn đã được xử lý. Bạn sẽ nhận được tất cả thông tin liên quan đến quá trình xử lý qua đường bưu điện.

Đã hơn 20 tuần kể từ khi bạn nhận được tờ khai điều chỉnh của mình. Tại sao nó vẫn chưa được xử lý?

Một số tờ khai điều chỉnh mất hơn 20 tuần vì một số lý do. Tờ khai của bạn có thể cần được xem xét thêm nếu nó:

 • Có lỗi
 • Không đầy đủ
 • Không được ký
 • Được trả lại cho bạn để yêu cầu thêm thông tin
 • Bao gồm một Mẫu 8379, Phân bổ cho Người vợ/chồng bị tổn hại
 • Bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận

Sự trì hoãn trong quá trình xử lý cũng có thể xảy ra khi tờ khai điều chỉnh cần:

 • Được chuyển đến một bộ phận chuyên biệt
 • Được thông bởi bộ phận phụ trách phá sản trong IRS
 • Được xét và phê duyệt bởi một nhân viên thu thuế
 • Duyệt xét kháng cáo hoặc yêu cầu xem xét lại quyết định của IRS

Bạn sẽ được liên hệ nếu cần thêm thông tin để xử lý tờ khai điều chỉnh của bạn.

Những loại tờ khai điều chỉnh nào không có sẵn trong công cụ này?

Công cụ Tờ khai điều chỉnh của tôi ở đâu? không thể cung cấp thông tin về tờ khai hoặc các yêu cầu sau:

 • Đơn xin và yêu cầu chuyển lùi
 • Yêu cầu cho người phối ngẫu bị tổn hại
 • Mẫu 1040 đã điều chỉnh hoặc sửa đổi
 • Tờ khai điều chỉnh có địa chỉ nước ngoài
 • Tờ khai thuế doanh nghiệp được điều chỉnh
 • Tờ khai điều chỉnh do một bộ phận chuyên môn xử lý, ví dụ như Phòng Kiểm tra hoặc Phòng Phá sản của IRS.

Bạn có thể tìm thấy những thông tin thuế sau đây hữu ích:

 • Chủ đề thuế 308, Tờ khai được điều chỉnh
 • Chủ đề thuế 152, Thông tin về hoàn thuế
 • Chủ đề thuế 202, Các lựa chọn thanh toán tiền thu

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.