58 lượt xem

101 Bài Toán Tự Luyện Nâng Cao Lớp 3: Ôn Tập Hè Thú Vị

toán nâng cao lớp 3 kì 2

Nội dung

Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 3: Ôn Thi Tốt

Cùng với trang web VnDoc, tài liệu “101 Bài Toán Tự Luyện Nâng Cao Lớp 3” được sưu tầm và tổng hợp từ những dạng bài toán hay nhất. Nó giúp củng cố kiến thức và luyện tập môn Toán 3, ôn luyện chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi. Để biết chi tiết, bạn có thể tải về bản đầy đủ.

Bài 1: Tìm X

a) x – 452 = 77 + 48
b) x + 58 = 64 + 58
c) x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 2: Thứ Năm Tuần Sau Là Ngày Nào?

Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?

Bài 3: Chia Học Sinh Vào Các Lớp

Khối lớp 3 có 169 học sinh được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp có nhiều hơn 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết rằng lớp 3A có ít học sinh hơn mỗi lớp còn lại.

Bài 4: Cột Mốc Trên Quãng Đường

Một quãng đường AB dài 102 km. Ở A có cột mốc ghi số 0 km là cột mốc thứ nhất và cứ sau 1 km lại có một cột mốc lần lượt ghi 1km, 2km,… đến B thì cột mốc ghi số 102 km. Hỏi có bao nhiêu cột mốc trên quãng đường AB? Cột mốc chính giữa quãng đường AB là cột mốc thứ mấy và ghi số nào?

Bài 5: Chiều Rộng Và Chiều Dài Hình Chữ Nhật

Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?

Bài 6: Số Nhãn Vở Của An, Bình, Hoà

An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?

Bài 7: Tích Của 2 Thừa Số

Viết biểu thức sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:
a) 15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5
b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)
c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

Xem thêm  Đấu trường Yoyo: Cuộc chiến của giới trẻ năm 2005

Bài 8: Dãy Số 1, 0

Bạn An viết dãy số: 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1… (bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 số 0 rồi lại đến số 1, …). Hỏi:
a) Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?
b) Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 0?

Bài 9: Tích Mới

Tích của hai số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải của thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?

Bài 10: Điều Xe Ô Tô

Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị?

Bài 11: Chiều Dài Hình Chữ Nhật

Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, tính chiều dài hình chữ nhật đó.

Bài 12: Ai Đi Nhanh Hơn?

An đi từ nhà đến trường hết 1/6 giờ. Em đi từ nhà đến trường hết 1/3 giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em không? Nếu có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó?

Bài 13: Tính Giá Trị Của Biểu Thức

a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40
b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39

Bài 14: Hiện Tại Em Học Lớp 1

Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6. Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn em mấy lớp, biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp?

Bài 15: Thu Nhập Bình Quân

Gia đình bạn Bình có 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250 nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nữa mà tổng thu nhập không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu nghìn đồng một tháng?

Bài 16: Chu Vi Hình Chữ Nhật

Một hình chữ nhật có 2 lần chiều rộng thì hơn chiều dài 5m. Nhưng 2 lần chiều dài lại hơn 2 lần chiều rộng 10m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 17: Thuê Ô Tô

Lúc đầu nhà trường thuê 3 xe ô tô để chở vừa đủ 120 học sinh khối lớp 3 đi tham quan. Sau đó có thêm 80 học sinh khối lớp 4 đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu ô tô cùng loại để chở học sinh khối lớp 3 và khối lớp 4 đi tham quan.

Bài 18: Tấm Vải Đỏ Và Tấm Vải Xanh

Biết 1/3 tấm vải đỏ dài bằng 1/4 tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?

Bài 19: Tính Giá Trị Của Biểu Thức

Bài 20: Hiệu Hai Số

Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó.

Bài 21: “Qui Luật” Viết Các Số Trong Dãy Số

Hãy nêu “qui luật” viết các số trong dãy số sau rồi viết tiếp 3 số nữa:
a) 1, 4, 7, 10, …
b) 45, 40, 35, 30, …
c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Bài 22: Số Cháu Trong Lớp Mẫu Giáo

Cô giáo có 5 gói kẹo, mỗi gói có 24 chiếc. Cô chia đều cho các cháu ở lớp mẫu giáo, mỗi cháu được 5 cái kẹo. Hỏi lớp đó có bao nhiêu cháu?

Bài 23: Tìm Thương

Tìm thương của hai số biết thương đó gấp 2 lần số bé nhưng chỉ bằng nửa số lớn.

Bài 24: Độ Dài Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm2. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 25: Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất

a) 100 + 100 : 4 – 50 : 2
b) (6 x 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

Bài 26: Dãy Số 2, 4, 6, …

Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10, 12, … Hỏi:
a) Số hạng thứ 20 là số nào?
b) Số 93 có ở trong dãy trên không? Vì sao?

Bài 27: Tìm Số

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi xoá bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị, ta được số mới kém số phải tìm là 331.

Xem thêm  PRAIM - Chia sẻ phần mềm Adobe Acrobat Premium miễn phí

Bài 28: Trồng Chuối

Người ta trồng chuối xung quanh mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 8m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m.

Bài 29: Mượn Sách

Có hai ngăn sách, cô thư viện cho lớp 3A mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3B mượn 1/5 số sách ở ngăn thứ hai. Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 quyển. Hỏi số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất bao nhiêu quyển?

Bài 30: Thời Gian Đi Học

Em đi học lúc 7 giờ và đến trường lúc 7 giờ 20 phút. Hỏi em đã đi hết bao nhiêu phút?

Bài 31: Tìm X

Bài 32: Số Lít Dầu

Thùng thứ nhất chứa 160l dầu, thùng thứ hai chứa 115l dầu. Người ta lấy ra ở mỗi thùng số lít dầu như nhau thì số dầu còn lại ở thùng thứ nhất gấp 4 lần số dầu còn lại ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Bài 33: Tổng Tuổi

Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của Hạnh và Thanh là 10 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của Hạnh và Thanh bằng tuổi mẹ?

Bài 34: Hiệu Hai Số

Tổng hai số là 64. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư là 4. Tìm hiệu hai số đó.

Bài 35: Diện Tích Hình Vuông

Một hình vuông có chu vi là 80cm. Nếu tăng chiều dài 5cm thì diện tích tăng 75cm2. Tính chiều dài, chiều rộng hình vuông đó.

Bài 36: Thời Gian Đi Học

Cùng một quãng đường, ô tô thứ nhất chạy hết 1/4 giờ, ô tô thứ hai chạy hết 16 phút, ô tô thứ ba chạy hết 1/5 giờ. Hỏi ô tô nào chạy nhanh nhất?

Bài 37: Đánh Số Trang Sách

Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang, người ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Bài 38: Tìm Số

Tìm số có ba chữ số biết rằng chữ số hàng trăm và hàng đơn vị gấp kém nhau 4 lần và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm là 8.

Bài 39: Tích Mới

Khi nhân số a¯b¯1¯ với 7, bạn An quên mất chữ số 1 ở hàng trăm. Hỏi tích bị giảm đi bao nhiêu đơn vị?

Bài 40: Tấm Vải Đỏ Và Tấm Vải Xanh

Tấm vải xanh dài gấp 3 lần tấm vải đỏ. Cửa hàng đã bán được 7m vải đỏ và 37m vải xanh, như vậy số một vải còn lại ở hai tấm bằng nhau. Hỏi lúc chưa bán, mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 41: Chu Vi Hình Chữ Nhật

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 14m. Nếu chiều rộng tăng 2m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất đó trở thành hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 42: Tuổi Của Con Và Mẹ

Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ.

Bài 43: Tìm X

a) x + 175 = 1482 – 1225
b) x – 850 = 1000 – 850
c) 999 – x = 999 – 921

Bài 44: Số Bi Của Bình Và An

Bạn An đem số bi của mình chia cho một số em thì mỗi em được 3 viên bi. Bạn Bình đem chia số bi của mình có chia cho cùng một số em đó thì mỗi em được 6 viên bi. Hỏi số bi của Bình gấp mấy lần số bi của An?

Bài 45: Số Dư

Hiệu hai số là 8. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 1 và còn dư. Tìm số dư đó.

Bài 46: Tuổi Của Mẹ Và Hai Con

Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai con là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai con là bao nhiêu tuổi?

Bài 47: Chu Vi Hình Chữ Nhật

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 48: Cây Trồng Trong Vườn

Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm bằng 1/7 cây trong vườn. Số cây nhãn bằng 1/2 số cây vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

Bài 49: Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất

a) 37 x 18 – 9 x 14 + 100
b) 15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5
c) 52 + 37 + 48 + 63

Xem thêm  Đánh giá tính cách của người khác: Nhìn thấy đạo đức giả, hãy chú ý!

Bài 50: Hiệu Hai Số

Hai số có hiệu là 95. Nếu xoá bỏ chữ số 5 ở tận cùng của số lớn thì ta được số bé. Tìm tổng hai số đó.

Bài 51: Xếp Thứ Tự

Trong một trò chơi, học sinh lớp 3A xếp thành một vòng tròn. Các bạn xếp xen kẽ: bắt đầu là 1 bạn nam, 1 bạn nữ rồi lại đến 1 bạn nam, 1 bạn nữ, cuối cùng là 1 bạn nữ. Tất cả có 20 bạn nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn?

Bài 52: Chia Hết

a) Biết 16 chia cho x được 4. Hỏi 64 chia cho x được mấy? 80 chia cho x được mấy?
b) Nếu số a chia cho 5 được thương là 15, số c chia cho 15 được thương là 5 thì tổng (a+c) chia cho 2 được thương là bao nhiêu?

Bài 53: Hiệu Diện Tích

Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4cm thì được hình chữ nhật có diện tích kém diện tích hình vuông 60cm2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 54: Số Quả Cam Và Quả Quýt

Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại 1/5 số cam và 1/5 số quýt để đến chiều bán nốt. Hỏi mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?

Bài 55: Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất

a) 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1 – 0
b) 815 – 23 – 77 + 185

Bài 56: Số Có Hai Chữ Số

Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 9 lần số đã cho.

Bài 57: Tìm Số

Tổng của một số với 26 lớn hơn 26 là 45 đơn vị. Tìm hiệu của số đó với 26.

Bài 58: Số Bi

Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn bi đó là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

Bài 59: Diện Tích Hình Chữ Nhật Và Hình Vuông

Một hình vuông có chu vi là 24cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông. Biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.

Bài 60: Số Kẹo

Bạn Tâm được 1/3 gói kẹo nhỏ, bạn Thắng được 1/5 gói kẹo to, như vậy hai bạn được số kẹo bằng nhau. Biết số kẹo ở gói to nhiều hơn số kẹo ở gói nhỏ là 20 cái. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu cái?

Bài 61: Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất

a) 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62
b) 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89

Bài 62: Tìm Ba Số

Tìm ba số, biết số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai, số thứ hai bé hơn số thứ ba là 5 và tổng cả ba số là 55.

Bài 63: Thời Gian Tiết Học

Một tiết học bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc lúc 9 giờ kém 20 phút. Hỏi thời gian tiết học đó là bao nhiêu phút?

Bài 64: Trung Điểm

Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Tìm trung điểm M của đoạn thẳng AB, Trung điểm N của đoạn thẳng AM, Trung điểm P của đoạn thẳng NB.

Bài 65: Cân Nặng

Con ngỗng và con gà cân nặng bằng con thỏ và con vịt. Vịt nặng hơn gà 2kg. Hỏi ngỗng và thỏ con nào nặng hơn và nặng hơn mấy ki-lô-gam?

Bài 66: Bài Toán Thời Gian

Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ là mầy giờ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 giờ trưa đến bây giờ bằng 1/3 thời gian từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ?

Bài 67: Số Lượng Số

Từ ba chữ số 3, 4, 5 viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau (Mỗi chữ số không lặp lại). Có bao nhiờu số như thế? Cũng hỏi như vậy với ba chữ số 3, 0, 5.

Bài 68: Tìm Số

Viết thêm chữ số 3 vào bên phải một số, ta được số mới hơn số phải tìm 273 đơn vị. Tìm số đó.

Tài liệu “101 Bài Toán Tự Luyện Nâng Cao Lớp 3” giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán lớp 3, chuẩn bị cho năm học mới. Hãy tải về và tham khảo ngay tại PRAIM. Chúc các em học tốt!

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.