39 lượt xem

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 1 trang 12, 13 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 1 trang 12, 13.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 1 trang 12, 13 – Global Success 3 Kết nối tri thức

1 (trang 12 SGK tiếng anh lớp 3): Look, listen and repeat. (Nhìn vào tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hướng dẫn dịch

1.

Minh: Đây là chị tớ

Lucy: Chị ý làm nghề gì vậy?

Minh: Chị ý là bác sĩ

2.

Lucy: Đây là anh của tớ.

Minh: Anh cậu làm nghề gì vậy?

Lucy: Anh tớ là bác sĩ

2 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hướng dẫn làm bài

a. What’s her job? She’s a doctor

b. What’s his job? He’s a driver

c. What’s her job? She’s a nurse

d. What’s his job? He’s a worker

Hướng dẫn dịch

a. Công việc của cô ấy là gì? Cô ấy là một bác sĩ

b. Công việc của anh ấy là gì? Anh ấy là một người lái xe

c. Công việc của cô ấy là gì? Cô ấy là một y tá

d. Công việc của anh ấy là gì? Anh ấy là một công nhân

3 ( trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk ( Cùng nhau nói)

Hướng dẫn làm bài

Xem thêm  Code Huyền Thoại Hải Tặc Vip 3

a. What’s her job? She’s a doctor

b. What’s his job? He’s a driver

c. What’s her job? She’s a nurse

d. What’s his job? He’s a worker

Hướng dẫn dịch

a. Công việc của cô ấy là gì? Cô ấy là một bác sĩ

b. Công việc của anh ấy là gì? Anh ấy là một người lái xe

c. Công việc của cô ấy là gì? Cô ấy là một y tá

d. Công việc của anh ấy là gì? Anh ấy là một công nhân

4 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick. (Nghe và đánh dấu vào đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Đáp án

1.a

2.b

Nội dung bài nghe

1.

A: This’s my father.

B: What’s his job?

A: He’s a teacher.

2.

A: This is my mother.

B: What’s her job?

A: She’s a driver

Hướng dẫn dịch

1.

A: Đây là cha tôi.

B: Công việc của anh ấy là gì?

A: Anh ấy là một giáo viên.

2.

A: Đây là mẹ tôi.

B: Công việc của cô ấy là gì?

A: Cô ấy là tài xế

5 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn tranh, hoàn thành và đọc)

Đáp án

1. a doctor

2. a teacher

3. a worker

4. a driver

Hướng dẫn dịch

1. Cô ấy là bác sĩ

2. Anh ấy là giáo viên

3.

A: Cô ấy làm nghề gì?

B: Cô ấy làm công nhân

4.

A: Anh ấy làm nghề gì?

B: Anh ấy làm lái xe

Xem thêm  Đấu Trường 100 - Trò chơi hấp dẫn nhân dịp kỷ niệm 1 tuổi!

6 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hướng dẫn dịch

Mẹ tớ và bố tớ

Ai đây? Ai đây?

Đây là mẹ tớ. Đây là mẹ tớ

Nghề của mẹ cậu là gì vậy?

Mẹ tớ làm công nhân. Mẹ tớ làm công nhân.

Ai kia? Ai kia?

Đây là bố tớ. Đây là bố tớ

Nghề của bố cậu là gì vậy?

Bố tớ làm lái xe. Mẹ tớ làm lái xe.

Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 sách Kết nối tri thức hay khác:

  • Từ vựng Unit 12 lớp 3

  • Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 (trang 14, 15)

  • Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 (trang 16, 17)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

  • Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: My house
  • Tiếng Anh lớp 3 Unit 14: My bedroom
  • Tiếng Anh lớp 3 Unit 15: At the dining table
  • Tiếng Anh lớp 3 Review 3 & Fun time
  • Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: My pets

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.