48 lượt xem

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 10 Looking Back trang 74 trong Unit 6: Gender Equality Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6.

Tiếng Anh 10 Unit 6 Looking Back (trang 74) – Tiếng Anh 10 Global Success

PRONUNCIATION

(trang 74 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. (Nghe và đánh dấu các âm tiết được nhấn mạnh trong các từ được in đậm.)

Bài nghe:

Lời giải:

1. The surgeon’s job is quite ‘difficult.

2. Soviet cosmonauts learnt how to ‘parachute to safety.

3. I’m proud of my sister. She’s studying at a ‘medical school.

4. We need to con’tinue fighting for equal rights.

Hướng dẫn dịch:

1. Công việc của bác sĩ phẫu thuật khá khó khăn.

2. Các nhà du hành vũ trụ Liên Xô đã học cách nhảy dù đến nơi an toàn.

3. Tôi tự hào về em gái của mình. Cô ấy đang học tại một trường y khoa.

4. Chúng ta cần tiếp tục đấu tranh cho quyền bình đẳng.

VOCABULARY

(trang 74 Tiếng Anh 10 Global Success): Do the crossword. Use the words you have learnt in this unit. (Chơi ô chữ. Sử dụng những từ bạn đã học trong bài này.)

1. A _______ teacher works with small children to prepare them for school.

2. Job adverts should not mention their ideal candidate’s _______.

3. A very experienced _______ was able to rebuild his nose after the accident.

Xem thêm  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

4. Boys and girls should have _______ opportunities in education.

5. Parents should not _______ boys differently from girls.

Lời giải:

Giải thích:

kindergarten (n) mầm non, mẫu giáo

career (n) nghề nghiệp chức nghiệp

surgeon (n) bác sĩ phẫu thuật

equal (adj) công bằng, bình đẳng

treat (v) đối xử

Hướng dẫn dịch:

1. Một giáo viên mẫu giáo làm việc với các em nhỏ để chuẩn bị cho các em đến trường.

2. Quảng cáo tuyển dụng không nên đề cập đến giới tính của ứng viên lý tưởng của họ.

3. Một bác sĩ phẫu thuật rất giàu kinh nghiệm đã có thể dựng lại mũi sau tai nạn.

4. Trẻ em trai và trẻ em gái nên có cơ hội bình đẳng trong giáo dục.

5. Cha mẹ không nên đối xử khác với con trai với con gái.

GRAMMAR

(trang 74 Tiếng Anh 10 Global Success): Each of the following sentences has a mistake. Underline it and write the correct word(s) in the space given. (Mỗi câu sau đây có một lỗi sai. Hãy gạch dưới nó và viết (các) từ đúng vào chỗ trống cho sẵn.)

1. One paragraph about gender equality ought to write by each student.

2. Action to stop domestic violence must take immediately.

3. Should all people be provide with equal access to information?

4. Young girls mustn’t force into marriage.

5. Can mean and women give equal opportunities in the workplace?

Lời giải:

1. ought to write – sửa lại: ought to be written

Xem thêm  7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ: Bí Quyết Giảng Giải Tư Duy Độc Đáo

2. must take – sửa lại: must be taken

3. be provide – sửa lại: be provided

4. mustn’t force – sửa lại: mustn’t be forced

5. given – sửa lại: be given

Giải thích:

Cấu trúc câu bị động với động từ khuyết thiếu: S + modal V + be + VpII (by O).

Hướng dẫn dịch:

1. Mỗi học sinh nên viết một đoạn văn về bình đẳng giới.

2. Hành động chấm dứt bạo lực gia đình phải được thực hiện ngay lập tức.

3. Mọi người có nên được cung cấp quyền tiếp cận thông tin bình đẳng không?

4. Các cô gái trẻ không được ép buộc kết hôn.

5. Nam giới và phụ nữ có thể được tạo cơ hội bình đẳng tại nơi làm việc không?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 6 lớp 10

 • Getting Started (trang 66, 67)

 • Language (trang 67, 68)

 • Reading (trang 69, 70)

 • Speaking (trang 70, 71)

 • Listening (trang 71)

 • Writing (trang 72)

 • Communication and Culture (trang 73, 74)

 • Project (trang 75)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.