53 lượt xem

Với lời giải Tiếng Anh 11 Unit 9 Global Success, Smart World hay, chi tiết chương trình sách mới sẽ giúp học sinh lớp 11 làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9 dễ dàng hơn.

Tiếng Anh 11 Unit 9 Global Success, Smart World

 • (Global Success) Giải Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues

  Xem lời giải

 • (Smart World) Giải Tiếng Anh 11 Unit 9: Education in the Future

  Xem lời giải

Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 9 Reading sách mới:

 • (Global Success) Giải Tiếng Anh 11 Unit 9 Reading (trang 103, 104)

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 9: Reading (sách cũ)

A. Reading (Trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. How far is it from your house to the nearest post office? (Từ nhà bạn đến bưu điện gần nhất bao xa?)

=> The nearest post office is about 1km from my house.

2. How often do you go to the post office? What for? (Bao lâu thì bạn đến bưu điện một lần? Để làm gì?)

=> I often go to the post office once a month to buy Television Magazine. Sometimes I also go there to send letters to my friends in other provinces.

=> I never go to the post office.

3. What services do you think the post office offers? (Theo bạn thì bưu điện có những dịch vụ gì?)

=> I think the post office offers many services such as mail and parcel service, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards and internet cards distribution, postal savings and so on.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the text which introduces the services provided by Thanh Ba Post Office … . (Đọc đoạn văn giới thiệu các dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh Ba và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

(Open daily from 7 a.m. to 9 p.m)

Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and has a spacious and pleasant front office. We offer the best serv ices with a well-trained staff, who are always thoughtful and courteous to customers.

Mail and Parcel Service

You can choose to send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kg. We offer a very competitive rate for parcels under 15 kg.

Express Money Transfer

Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you and you want to send them some money quickly. This speedy and secure service for transferring money can be useful. The money will be sent to your relatives in less than 24 hours.

Xem thêm  PRAIM - Ứng dụng TapScanner Pro Mod Apk: Kỷ nguyên mới của việc quét ảnh

Phone Calls and Faxes

Besides the ordinary telephone call service, our Post Office provides the Messenger Call Service. This service helps you to notify the recipient of the time and place to receive the call.

If you want to send a document and do not want to lose its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap and convenient way to transmit texts and graphics over distances.

Press Distribution

Don’t bother to go out early to buy your daily newspapers. Just subscribe to your favourite newspapers and magazines and we will have them delivered to your house early in the morning.

Hướng dẫn dịch:

(Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối)

Bưu điện Thanh Ba được trang bị công nghệ tiên tiến và có văn phòng phía trước rộng rãi, thoải mải. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn có thể chọn gửi đường hàng không hay đường biển. Chúng tôi cũng có dịch vụ thư chuyển phát nhanh và thư chuyển phát nhanh (EMS) của bạn sẽ được chuyển trong thời gian ngắn nhất có thể.

Giới hạn trọng lượng tối đa của kiện hàng là 31.5kg. Chúng tôi đưa ra một mức giá rất cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chuyển tiền nhanh

Chỉ cần tưởng tượng người thân của bạn đang sinh sống cách bạn hơn 1000km và bạn muốn gửi cho họ một số tiền một cách nhanh chóng. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn có thể có ích, số tiền này sẽ được gửi đến người thân của bạn trong vòng không đầy 24 giờ.

Gọi điện thoại và Fax

Bên cạnh dịch vụ cuộc gọi thoại thông thường, bưu điện của chúng tôi cung cấp dịch vụ cuộc gọi bạn bè. Dịch vụ này giúp bạn thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để nhận cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn để mất đi định dạng ban đầu của nó, dịch vụ fax của chúng tôi sẽ giúp bạn. Truyền fax đã trở thành một hình thức rẻ và thuận tiện để truyền tải văn bản và biểu đồ từ nơi này đến nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra ngoài sớm để mua báo hằng ngày của bạn. Chỉ cần đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của bạn và chúng tôi sẽ phát báo tận nhà của bạn vào buổi sáng sớm.

Xem thêm  PRAIM - Extreme Football Mod Apk: Chinh phục sàn cỏ đường phố!

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that … . (Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) trước từ có nghĩa trái với từ in nghiêng.)

Gợi ý:

1. C2. B3. D4. C

Task 2. Read the text again and then answer the following question. (Đọc đoạn văn một lần nữa và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Thanh Ba Post Office equipped with? (Bưu điện Thanh Ba được trang bị cái gì?)

=> Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious and pleasant front office.

2. What services are offered at Thanh Ba Post Office? (Có những dịch vụ nào ở bưu điện Thanh Ba?)

=> Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press and Distribution and Flower Telegram Service are services at Thanh Ba Post Office.

3. According to the text, what are three different ways of send ins a letter? (Theo bài văn, ba cách gửi thư khác nhau là gì?)

=> They are airmail, surface mail and the Express Mail Service (EMS).

4. What is the Messenger Call Service used for? (Dịch vụ Messenger được dùng làm gì?)

=> It is used for notifying the recipient of the time and place to receive the call.

5. What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house? (Bạn sẽ phải làm gì nếu bạn muốn người ta đem tạp chí đến tận nhà?)

=> You will have to subscribe to your favorite newspapers and magazines.

Task 3. Find evidence in text to support these statements. (Tìm chứng cứ trong đoạn văn để hỗ trợ các phát biểu này.)

Gợi ý:

1. The post office opens daily from 7 a.m to 9 p.m.

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

3. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

4. We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Answer the following questions. (Làm việc nhóm. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Which service provided by Thanh Ba Post Office do you think is the most important and why? (Dịch vụ nào được cung cấp bởi Bưu Điện Thanh Ba mà bạn nghĩ là quan trọng nhất và tại sao?)

=> In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money to your relatives, certainly you can’t feel safe and wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn’t only sent quickly but also securely.

Xem thêm  Bí quyết để trẻ học tiếng Anh: Hình vuông tiếng Anh là gì và cách vận dụng?

2. What services do you think Thanh Ba Post Office should have in the future? (Theo bạn thì Bưu Điện Thanh Ba nên có các dịch vụ gì ở trong tương lai?)

=> I think they should expand their services such as the Internet Network and international phone calls.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 khác:

 • A. Reading (trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work with a partner. Ask and answer … While you read. Task 1. Circle the letter … Task 2. Read the text again … Task 3. Find evidence … After you read. …

 • B. Speaking (trang 103-104 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Act out the dialogue and … Task 2. Work in pairs. Make a conversation from … Task 3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk …

 • C. Listening (trang 105-106 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. Ask and answer … While you listen. Task 1. Listen and choose … Task 2. Listen again and answer … After you listen. …

 • D. Writing (trang 107 SGK Tiếng Anh 11) Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction) Task 1. Work with a partner. Imagine that … Task 2. After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office …

 • E. Language Focus (trang 108-109-110 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Explain what the words below … Exercise 2. Complete each sentence, using … Exercise 3. Join the sentences, using … Exercise 4. Join the sentences below, using …

 • Test Yourself C (trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen to the conversation … II. Reading (2.5 points) Read the passage … III. Pronunciation and Grammar (2.5 points) IV. Writing (2.5 points) In 120 words, write …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 9

 • Ngữ âm Unit 9: Nhận biết cụm phụ âm /sp/ …

 • Từ vựng Unit 9:

 • Ngữ pháp Unit 9: Ôn tập mệnh đề quan hệ …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 9 (Đề 1): Choose the word whose underlined …

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.