36 lượt xem

Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 – Chủ Đề H: Đối Chiếu Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 của Quý Vị

Video em da thay doi

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và cách chúng được tính toán trong năm 2021. Như các bạn đã biết, Tín Thuế Trẻ Em là một khoản tiền quan trọng mà chính phủ cung cấp để hỗ trợ các gia đình có con nhỏ. Quý vị có thể nhận khoản tiền này thông qua tờ khai thuế. Nhưng liệu có thể có sự không thống nhất giữa khoản tiền quý vị nhận được và khoản tiền quý vị yêu cầu trên tờ khai thuế của năm 2021 không? Hãy cùng tìm hiểu về điều này.

Đối Chiếu Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em

Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em là số tiền mà quý vị nhận được trong năm 2021, được tính toán dựa trên ước tính của Cục Thuế Liên Bang (IRS) về mức Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị sẽ được phép yêu cầu nhận vào niên thuế 2021. Điều này yêu cầu chúng ta phải dựa trên những thông tin sau:

  1. Tờ khai thuế của quý vị cho năm 2020. Nếu quý vị không có tờ khai này, hãy sử dụng tờ khai của năm 2019.

  2. Mọi thông tin cập nhật mà quý vị đã cung cấp cho IRS trong năm 2021.

Điều kiện về gia đình và cuộc sống có thể thay đổi trong suốt một năm. Dưới đây là một số ví dụ về những thay đổi này có thể dẫn đến Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bị trả thừa:

  • Khi một trẻ đủ điều kiện sống với quý vị nhưng đã chuyển nhà trong năm 2021 và đã sống lâu hơn 6 tháng của niên thuế 2021 với một cá nhân khác.

  • Khi thu nhập của quý vị tăng vào năm 2021.

  • Khi tư cách khai thuế của quý vị thay đổi vào năm 2021.

  • Khi nhà ở chính của quý vị nằm bên ngoài Hoa Kỳ trong hơn 6 tháng của năm 2021.

Xem thêm  PRAIM - Giải Toán 10 Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác

Vì những thay đổi này, quý vị có thể đã nhận được tổng số tiền Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em lớn hơn số tiền Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị được phép yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021.

Để biết thêm thông tin về khả năng đủ điều kiện nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, bao gồm cả định nghĩa về nhà ở chính, hãy xem Chủ Đề B: Tính Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.

Hãy truy cập PRAIM để biết thêm thông tin về Tín Thuế Trẻ Em và các chủ đề liên quan!

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.