Điều khoản sử dụng – Praim.edu.vn

1. Trung tâm Praim chịu trách nhiệm quản lý website Praim.edu.vn – Địa chỉ: 484 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

2. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web Praim.edu.vn cho mục đích thương mại hoặc đại diện cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi. Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong đây, chúng tôi sẽ thu hồi giấy phép của bạn mà không cần thông báo trước.

3. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác về bản thân khi đăng ký. Trang web của chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo mật thông tin và áp dụng các biện pháp hiệu quả để bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin khách hàng sẽ được giữ kín nhưng nếu có yêu cầu từ cơ quan pháp luật, chúng tôi sẽ phải tiết lộ những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

4. Mục đích của việc thu thập thông tin từ Website Praim.edu.vn là để:

  • Phục vụ khách hàng tốt hơn khi họ khám phá về các kiến thức mới.
  • Trả lời các câu hỏi của khách hàng và cập nhật cho họ những thông tin mới nhất về khoa học, đời sống, kiến thức học tập, giải trí,…
  • Cải thiện và nâng cấp nội dung, giao diện của website
  • Tiến hành các bản khảo sát ý kiến khách hàng để cải tiến chất lượng dịch vụ

5. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để gây ảnh hưởng đến hệ thống hay thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng cấm kỵ việc tuyên truyền, lan truyền hay khuyến khích cho bất kỳ hoạt động nào nhằm gây rối, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị mất mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

6. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đều có quyền hủy hoặc không chấp nhận đơn hàng của bạn mà không cần giải thích lý do. Trước khi xác nhận đơn hàng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm số điện thoại và địa chỉ.

7. Chúng tôi luôn nỗ lực để đưa ra thông tin giá cả chân thực nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, có thể có những lỗi nhỏ xảy ra, chẳng hạn như giá sản phẩm bị hiển thị sai trên trang web hoặc bị nhập sai, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên lạc tư vấn hoặc thông báo cho bạn biết việc hủy đơn hàng. Chúng tôi cũng có quyền hủy hoặc từ chối bất kỳ đơn hàng nào dù đã được thanh toán hay chưa.

8. Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hậu quả xấu hoặc tổn thất xảy ra nếu bạn vi phạm các quy định.

9. Việc bạn tiếp cận trang web này có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng. Trang web có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, mà không cần báo trước, vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web. Bạn cần tiếp tục tuân thủ Quy định và Điều kiện sử dụng sau khi có những thay đổi.