25 lượt xem

Luyện thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 – Tìm hiểu ngay!

đề thi violympic toán lớp 4 vòng 15 năm 2014

Nội dung

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Tìm số tự nhiên a biết:

Câu 1.2: Tính trung bình cộng tất cả các số chẵn có hai chữ số.

Câu 1.3: Trong các phân số 7/8; 43/44; 10/11; 22/23, phân số lớn nhất là: …………..

Câu 1.4: Trong các hình chữ nhật có diện tích bằng 24cm2 thì hình có chu vi lớn nhất có chu vi là bao nhiêu? (Biết rằng số đo các cạnh tính bằng xăng-ti-mét và là số tự nhiên)

Câu 1.5: Cho dãy số 6/7; 7/8; 8/9; 9/10; ……. Tìm phân số thứ 50 của dãy số trên.

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1: An ăn hết 1/3 cái bánh, Bảo ăn hết 2/5 cái bánh, Cường ăn hết 4/15 cái bánh. Hỏi cả ba bạn ăn bao nhiêu cái bánh?

Câu 2.2: Trong năm qua, một nhà máy làm được 13248 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm, biết trung bình mỗi tháng nhà máy làm việc 23 ngày?

Câu 2.3: Tìm a, biết: 9/24 = a/56

Câu 2.4: Tính: 927 x 26 + 927 x 85 − 927 x 11 = ……………

Câu 2.5: Người ta trồng cây xanh hai bên đường trên một đoạn đường dài 1km 17m. Hỏi trên đoạn đường đó người ta trồng tất cả bao nhiêu cây xanh, biết hai cây liền nhau cách nhau 9m và các đầu đường đều trồng cây?

Câu 2.6: Cho dãy số 1; 4; 7; 10; ………..; 592; 595; 598. Hỏi dãy đó có tất cả bao nhiêu số hạng?

Câu 2.7: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức m − n − p với m, n, p là các số khác nhau và đều là số có 4 chữ số khác nhau.

Câu 2.8: Hãy cho biết số lẻ có 3 chữ số thứ 200 là số nào?

Câu 2.9: Cho các chữ số 0; 2; 4; 6; 8. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số đó đều có chữ số 0.

Câu 2.10: Cho dãy số 575; 579; …….. Biết rằng dãy số này được viết theo quy luật tổng của 3 số hạng liên tiếp bất kì trong dãy bằng 2015. Tìm số thứ 2015 của dãy số đó.

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Tính tổng của hai phân số biết, nếu bớt ở phân số thứ hai đi 2/5 thì tổng hai phân số bằng 7/12?

Câu 3.2: Trung bình cộng của hai số bằng 198, biết số lớn hơn số bé 42 đơn vị. Tìm số lớn.

Câu 3.3: Cho các số 1; 2; 3; 4; 5 ………. 8; 9; 10. Hỏi phải bỏ đi một số nào để trung bình cộng các số còn lại bằng 5?

Câu 3.4: Tuổi anh hơn tuổi trung bình cộng của hai anh em là 3 tuổi. Vậy anh hơn em …….. tuổi.

Câu 3.5: Những hình chữ nhật có chu vi là 14cm thì hình có diện tích nhỏ nhất có diện tích là bao nhiêu? (Biết rằng số đo các cạnh tính bằng xăng-ti-mét là số tự nhiên)

Câu 3.6: Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số, nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số bé thì được số lớn. Tìm hai số đó.

Câu 3.7: Một cửa hàng có 298kg gạo đựng trong hai thùng. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 30kg chuyển sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ hơn thùng thứ nhất 28kg. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu ki−lô−gam gạo.

Câu 3.8: Tìm số bé nhất có 4 chữ số khác nhau, biết rằng số đó chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9.

Câu 3.9: Cho một số có ba chữ số. Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì được số mới. Tổng của số mới và số đã cho bằng 4518. Tìm số đã cho.

Đáp án đề luyện thi Violympic Toán lớp 4

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

 • Câu 1.1: 101
 • Câu 1.2: 54
 • Câu 1.3: 43/44
 • Câu 1.4: 50
 • Câu 1.5: 55/56
Xem thêm  Chào mừng các bạn đến với PRAIM!

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

 • Câu 2.1: 1
 • Câu 2.2: 48
 • Câu 2.3: 21
 • Câu 2.4: 92700
 • Câu 2.5: 228
 • Câu 2.6: 200
 • Câu 2.7: 7829
 • Câu 2.8: 499
 • Câu 2.9: 100
 • Câu 2.10: 579

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

 • Câu 3.1: 59/60
 • Câu 3.2: 219
 • Câu 3.3: 10
 • Câu 3.4: 6
 • Câu 3.5: 6
 • Câu 3.6: 49; 149
 • Câu 3.7: 165; 133
 • Câu 3.8: 1260
 • Câu 3.9: 759

Hãy chuẩn bị tốt và ôn tập thật kỹ để thành công trong kỳ thi Violympic Toán lớp 4. Để biết thêm thông tin và tài liệu liên quan, ghé thăm PRAIM ngay!

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.