43 lượt xem

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 11 năm 2014 – THPT Duy Tân – Bí kíp để đạt điểm cao

Xin chào các bạn học sinh lớp 11! Bạn đang chuẩn bị cho kì thi học kì 2 môn Tin học và cần tìm những đề thi hay để ôn tập? Hãy cùng PRAIM khám phá đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 11 năm 2014 – THPT Duy Tân ngay thôi!

Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Cách khai báo mảng một chiều

A. Var <Kiểu chỉ số>: array[tên biến mảng] of <kiểu phần tử>;
B. Var <tên biến mảng>: array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
C. Varof <kiểu phần tử>; D. Var <Kiểu phần tử>: array[kiểu chỉ số] of <tên biến mảng>;

Xem thêm  1001 Lời Tỏ Tình Hấp Dẫn Nhất, Vừa Dễ Thương Vừa Lãng Mạn Để Crush Đổ Gục

Câu 2: Chương trình Pascal in ra màn hình xâu đảo ngược

A. in ra màn hình xâu S B. in ra màn hình độ dài xâu S
C. in ra màn hình xâu S đảo ngược D. đưa ra màn hình xâu S

Câu 3: Cách tham chiếu đến phần tử của mảng

A. <Tên biến mảng>[<chỉ số>]; B. <Tên biến mảng>[<kiểu chỉ số>];
C. <Tên biến mảng>[<kiểu mảng>]; D. <Tên biến mảng>[<kiểu phần tử>];

Câu 4: Truy xuất đến phần tử thứ 7 của mảng A

A. A(7) B. A[7] C. A7 D. A 7

Câu 5: Cú pháp khai báo biến tệp văn bản

A. Var <tên tệp> : text; B. Var <tên biến tệp> : text;
C. Var <tên tệp>: string; D. Var <tên biến tệp> : string;

Câu 6: Giá trị trả về của hàm copy(s,2,3) với s=’abcdefghi’

A. bcd B. ‘bcd’ C. ‘cd’ D. cd

Câu 7: Giá trị trả về của hàm length(s) với s=’Kon Tum VietNam’

A. 16 B. 15 C. ’16’ D. ’15’

Câu 8: Kết quả của thủ tục insert(‘123′,’abc’,2) là

A. a123bc B. 1abc23 C. 12abc D. ab123

Câu 9: Giá trị của xâu s sau khi thực hiện thủ tục delete(s,3,4)

A. s=’abchi’ B. s=’abcdi’ C. s=’abghi’ D. s=”

Câu 10: Kết quả của A+’abc’ với A=’abc’ và B=’ABC’

A. ‘aAbBcC’ B. ‘abcABC’ C. ‘AaBbCc’ D. ‘ABCabc’

Câu 11: Khai báo đúng trong các khai báo sau

A. var hoten : string[27]; B. var diachi : string(100);
C. var ten= string[30]; D. var ho = string(20);

Câu 12: Giá trị của S sau khi thực hiện lệnh S:=0; For i:=1 to 4 do S:=S+i;

A. 10 B. 4 C. 1 D. 8

Xem thêm  Đăng nhập tài khoản ứng viên

Tự luận (4 điểm)

Câu 1: a) Khai báo mảng gồm 100 phần tử nguyên A

Var A: array[1..100] of integer;

b) Điền vào các lệnh để nhập mảng một chiều
Program nhapinm1chieu;
Var A: Array[1..100] of real;
i, N: integer;
Begin
Write(‘Nhap n=’);
readln(n);
For i:=1 to N do
Begin
Write(‘A[‘, i, ‘]=’);
readln(A[i]);
End;
Readln
End.

Câu 2: Tính tổng S = 1 + 3 + 5 + 7 + … + (2n – 1)

Program Tinh_tong;
Var i, n, s: integer;
Begin
Writeln(‘Nhap n=’);
Readln(n);
s:=0;
For i:=1 to n do
s:=s+(2*i – 1);
Writeln(‘Tong s=’,s);
Readln
End.

Điểm đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 11 năm 2014 – THPT Duy Tân đã được tiết lộ. Hãy cùng PRAIM ôn tập và chuẩn bị tốt cho kì thi để đạt điểm cao nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chúng tôi, hãy truy cập PRAIM để khám phá thế giới học tập mới!

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.