59 lượt xem

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Vật lí lớp 9 năm 2022 – 2023: 5 Đề thi cuối kỳ 2 Lý 9 (Có ma trận, đáp án)

đề thi lý 9 cuối kì 2

Hãy cùng PRaim khám phá bộ đề thi cuối kì 2 môn Vật lí 9 năm 2022 – 2023. Bộ đề tuyển chọn 7 đề kiểm tra cuối kì 2 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Với bộ đề này, các bạn học sinh lớp 9 sẽ dễ dàng ôn tập, hệ thống kiến thức, luyện giải đề và so sánh đáp án thuận tiện hơn. Đây cũng là tư liệu hữu ích để các thầy cô giáo cho các bạn học sinh ôn tập.

Bộ đề thi cuối kì 2 Lý 9 năm 2022 – 2023 (Có đáp án)

 • Đề thi cuối kì 2 Vật lí 9 – Đề 1
 • Đề thi cuối kì 2 Vật lí 9 – Đề 2

Đề thi cuối kì 2 Vật lí 9 – Đề 1

Đề thi cuối kì 2 Lý 9

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 1: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì đường pháp tuyến có đặc điểm nào sau đây?
A. Là đường thẳng bất kỳ đi qua điểm tới.
B. Đi qua điểm tới mà không vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường.
C. Vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường và đi qua điểm tới.
D. Là đường thẳng trùng với mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 2: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới là góc nào sau đây?
A. Là góc tạo bởi tia khúc xạ và đường pháp tuyến.
B. Là góc tạo bởi tia tới và đường pháp tuyến.
C. Là góc tạo bởi tia tới và mặt phân cách giữa hai môi trường.
D. Là góc tạo bởi tia khúc xạ và mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 3: Thấu kính hội tụ không có đặc điểm nào sau đây?
A. Tia sáng tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló tiếp tục truyền thẳng theo hướng của tia tới.
B. Thấu kính hội tụ có phần giữa dày hơn phần rìa.
C. Chùm tia sáng tới song song với trục chính qua thấu kính hội tụ cho chùm tia ló loe rộng ra.
D. Thấu kính hội tụ có khả năng hội tụ ánh sáng.

Xem thêm  Sky: Children of the Light - Phiên bản Apk

Câu 4: Mắt người mắc tật cận thị là mắt có đặc điểm nào sau đây?
A. Không nhìn rõ được các vật ở gần mắt.
B. Không nhìn rõ được các vật ở xa mắt.
C. Chỉ nhìn rõ được các vật ở xa mắt.
D. Chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50cm trở ra.

Câu 5: Với cùng một công suất điện được truyền tải đi trên cùng một đường dây tải điện. Nếu hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tăng 4 lần thì:
A. Công suất hao phí trên đường dây tải điện đó tăng 16 lần.
B. Công suất hao phí trên đường dây tải điện đó giảm 4 lần.
C. Công suất hao phí trên đường dây tải điện đó giảm 16 lần.
D. Công suất hao phí trên đường dây tải điện đó tăng 4 lần.

Câu 6: Khi một tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí với góc tới bằng 300 thì góc khúc xạ có đặc điểm nào sau đây?
A. Góc khúc xạ lớn hơn hoặc bằng 300.
B. Góc khúc xạ nhỏ hơn 300.
C. Góc khúc xạ nhỏ hơn hoặc bằng 300.
D. Góc khúc xạ lớn hơn 300.

Câu 7: Trên vành đỡ của một kính lúp có ghi con số 2,5X (số bội giác của kính lúp), kính lúp này có tiêu cự là:
A. 25cm.
B. 5cm.
C. 2,5cm.
D. 10cm.

Câu 8: Một thấu kính hội tụ có khoảng cách giữa hai tiêu điểm là 40cm thì thấu kính đó có tiêu cự bằng:
A. 30cm.
B. 40cm.
C. 10cm.
D. 20cm.

II. Phần tự luận (6 điểm):

Bài 1 (2 điểm): Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10cm, một vật thật AB cao 30cm ở cách thấu kính 30cm.
a. Vẽ ảnh, nêu tính chất ảnh.
b. Biết ảnh ở cách thấu kính 7,5cm. Hãy tính chiều cao của ảnh.

Bài 2 (3 điểm): Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 40,000 vòng dây. Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 400V.
a. Máy biến thế này là máy tăng thế hay hạ thế? Vì sao?
b. Hãy tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.
c. Nếu muốn thu được hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 35,000V thì phải thay đổi số vòng dây của cuộn thứ cấp như thế nào?

Bài 3 (1 điểm): Nếu trong tay em có một thấu kính thì em làm thế nào để biết được thấu kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kỳ? (Nêu ít nhất hai cách nhận biết)

Xem thêm  Hướng dẫn cài đặt và trải nghiệm Avatar Star Online chỉ trong vài bước đơn giản

Đáp án đề thi cuối kì 2 Lý 9

1- Phần trắc nghiệm (4 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

 • Câu 1: C
 • Câu 2: B
 • Câu 3: C
 • Câu 4: B
 • Câu 5: C
 • Câu 6: D
 • Câu 7: D
 • Câu 8: A

II. Phần tự luận:

Bài 1: (2 điểm)
a. Vẽ được ảnh và tính chất ảnh.
b. Tính được chiều cao của ảnh.

Bài 2: (3 điểm)
a. Máy biến thế này là máy tăng thế vì số vòng dây của cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn sơ cấp.
b. Tính được hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.
c. Tính được số vòng dây cần thay đổi để thu được hiệu điện thế mong muốn.

Bài 3: (1 điểm)

 • Dùng tay kiểm tra nếu thấy thấu kính có phần giữa dày hơn phần rìa thì đó là thấu kính hội tụ, nếu thấy thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa thì đó là thấu kính phân kỳ.
 • Quan sát dòng chữ qua thấu kính, nếu thấy ảnh của dòng chữ to hơn dòng chữ thật thì đó là thấu kính hội tụ, nếu thấy ảnh của dòng chữ nhỏ hơn dòng chữ thật thì đó là thấu kính phân kỳ.

Ma trận đề thi học kì 2 Lý 9
Tên chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng thấp | Vận dụng cao | Cộng | TNKQ | TNTL | TNKQ | TNTL | TNKQ | TNTL
——————— | ——— | ———- | ————- | ———— | —– | —- | —- | —- | —- | —- | —-
Điện từ học | C1 | C2 | C9 | 3 | – | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 3 | 1 | 3
Quang học | C3,C6 | C5,C7 | – | – | 11 | 0,8 | 1 | 0,4 | 2 | 1,2 | 2
Tổng điểm | – | – | – | – | 30 | 29% | 10% | 4% | 10% | 12% | 20%

Đề thi cuối kì 2 Vật lí 9 – Đề 2

Đề thi cuối kì 2 Lý 9

A. TRẮC NGHIỆM (3 Điểm)

 1. Khoanh tròn 1 phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau (2 điểm):
 • Câu 1: Khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí thì:
  A. Góc khúc xạ bằng góc tới.
  B. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
  C. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới.
  D. Không có góc khúc xạ.

 • Câu 2: Đặt một vật trước một thấu kính phân kì, ta sẽ thu được :
  A. Một ảnh thật, lớn hơn vật.
  B. Một ảnh ảo, lớn hơn vật.
  C. Một ảnh thật, nhỏ hơn vật.
  D. Một ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

 • Câu 3: Nếu tăng hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây tải điện lên 20 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
  A. Tăng lên 20 lần.
  B. Giảm đi 20 lần.
  C. Giảm đi 400 lần.
  D. Tăng lên 400 lần.

 • Câu 4: Có thể kết luận như câu nào dưới đây:
  A. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa, không nhìn rõ các vật ở gần.
  B. Mắt lão nhìn rõ các vật ở gần, không nhìn rõ các vật ở xa.
  C. Người có nắt tốt nhìn rõ các vật ở xa, không nhìn rõ các vật ở gần.
  D. Người có nắt tốt nhìn rõ các vật ở xa, không nhìn rõ các vật ở gần.

 1. Điền khuyết (1 điểm):
 • Câu 5: Ảnh trên phim là ảnh thật, nghịch chiềunhỏ hơn vật.
 • Câu 6: Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dodlưu 8cm dùng để quan sát các vật gần.
Xem thêm  Đề ôn thi Trạng nguyên tiếng Việt lớp 5 vòng 1 năm 2023 - 2024

B. TỰ LUẬN (7 Điểm)

 • Câu 7 (2,0 điểm): Nêu cấu tạo chính và hoạt động của máy phát điện xoay chiều?
 • Câu 8 (2,5 điểm): Một máy biến thế phải tăng hiệu điện thế từ 110V lên đến 380V. Cuộn sơ cấp có 1200 vòng. Tính số vòng của cuộn thứ cấp?
 • Câu 9 (2,5 điểm): Đặt một vật trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 8cm. Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 24cm. A nằm trên trục chính.
  a/ Vẽ ảnh A/B/ của AB.
  b/ Giả sử AB bằng 40cm. Tính chiều cao A/B/ của ảnh?
  c/ Tính khoảng cách d/ từ ảnh đến thấu kính?
  d/ Vẽ ảnh A/B/ của AB với trường hợp là thấu kính phân kỳ và tính chiều cao A/B/ của ảnh (Biết AB = 40cm)?

Đáp án đề thi cuối kì 2 Vật lí 9

A. TRẮC NGHIỆM (3 Điểm) Mỗi câu đúng được 0,5đ.

 • Câu 1: C
 • Câu 2: D
 • Câu 3: C
 • Câu 4: D

B. TỰ LUẬN (7 Điểm)

 • Câu 7 (2,0 điểm): Cấu tạo chính và hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
 • Câu 8 (2,5 điểm): Số vòng của cuộn thứ cấp.
 • Câu 9 (2,5 điểm):
  a/ Vẽ ảnh của AB.
  b/ Chiều cao của ảnh A/B/.
  c/ Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
  d/ Vẽ ảnh A/B/ của AB với trường hợp là thấu kính phân kỳ và tính chiều cao A/B/ của ảnh.

Tải file tài liệu để xem thêm đề thi học kì 2 Vật lí 9.

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.