30 lượt xem

Đề thi Sinh học 9 Giữa kì 1 – Tổng hợp 5 đề [2023-2024]

Chào mừng các bạn đến với bài viết của PRAIM! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề thi Sinh học 9 trong kỳ thi giữa kì 1. Các đề thi này được tuyển chọn kỹ càng từ các trường THCS và được biên soạn bởi giáo viên kinh nghiệm. Hi vọng rằng đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi giữa kì 1 môn Sinh học.

Đối tượng và thời gian làm bài

  • Đối tượng: Học sinh lớp 9.
  • Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề).

Đề số 1 – TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái (A, B, C hoặc D) đứng trước mỗi câu trả lời đúng.

Câu 1: Muốn biết kiểu gen của cơ thể F1 là đồng hợp hay dị hợp, người ta thường dùng phương pháp:
A. Lai phân tích
B. Giao phấn
C. Tự thụ phấn
D. Lai với một cơ thể đồng hợp trội

Câu 2: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:
A. Tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng.
B. Toàn quả vàng.
C. Tỉ lệ 3 quả đỏ: 1 quả vàng.
D. Toàn quả đỏ.

Câu 3: Ở bò sát, cặp NST giới tính của:
A. Con cái là XY, con đực là XX.
B. Con cái là XX, con đực là XY.
C. Con cái là XX, con đực là XO.
D. Con cái là XO, con đực là XX.

Xem thêm  Phòng Giáo Dục TP Vũng Tàu: Câu chuyện bất ngờ

Câu 4: Từ 10 noãn bào bậc I, qua giảm phân sẽ cho:
A. 10 thể định hướng và 10 trứng.
B. 20 thể định hướng và 20 trứng.
C. 30 thể định hướng và 10 trứng.
D. 30 thể định hướng và 30 trứng.

Câu 5: Các gen phân li độc lập, kiểu gen AaBb có thể tạo ra được những loại giao tử nào?
A. AB, aB, ab
B. AB, Ab, aB, ab
C. Ab, aB, ab
D. AB, Ab, aB

Câu 6: Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là?
A. Aabb
B. aaBb
C. AABb
D. AaBb

Câu 7: Trong chu kì tế bào, sự tự nhân đôi NST diễn ra ở:
A. Kì trung gian.
B. Kì đầu.
C. Kì giữa.
D. Kì sau và kì cuối.

Câu 8: Tính trạng biểu hiện ngay ở F1 là tính trạng:
A. Trội.
B. Lặn.
C. Đồng tính.
D. Trội không hoàn toàn.

Câu 9: Trong giảm phân, hiện tượng NST kép xoắn cực đại và xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào xảy ra ở kì nào?
A. Kì đầu I.
B. Kì đầu II.
C. Kì giữa I.
D. Kì giữa II.

Câu 10: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, trong tế bào đó có:
A. 8 NST đơn.
B. 8 NST kép.
C. 16 NST đơn.
D. 16 NST kép.

Câu 11: Người có 2n = 46. Về lí thuyết số gen liên kết ở người là:
A. 48
B. 46
C. 24
D. 23

Xem thêm  Chia sẻ bí quyết tải xuống Beyblade Burst Rivals Hack

Câu 12: Khi cho cây đậu thân cao (A) lai với cây đậu thân thấp (a), F1 thu được tỉ lệ 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp. Kiểu gen của phép lai là:
A. P: AA x aa
B. P: AA x AA
C. P: Aa x aa
D. P: Aa x Aa

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (4 điểm): Trong quá trình phân chia tế bào, cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa. Ở kì này, NST gồm 2 nhiễm sắc tử chị em (crômatit), gắn nhau ở tâm động (eo thứ nhất). Tâm động là nơi đính NST vào sợi tơ thoi vô sắc trong thoi phân bào. Mỗi crômatit gồm chủ yếu một phân tử ADN và protein loại histơn. NST đảm nhận vai trò quan trọng trong việc di truyền các tính trạng qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Câu 2 (3 điểm): Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính tr

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.