34 lượt xem

Top 10 đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2023 – 2024 sáng tạo

đề kiểm tra toán 6 giữa kì 1

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trọn bộ 3 sách mới: Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều được VnDoc tổng hợp và đăng tải cho các em học sinh tham khảo củng cố kiến thức, ôn luyện rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

Lưu ý: Toàn bộ 10 ĐỀ và ĐÁP ÁN đều có trong FILE TẢI. Các bạn vui lòng tải về để xem trọn bộ tài liệu.

Tham khảo đề thi mới nhất:

  • Đề thi giữa kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Cánh Diều

Dưới đây là chi tiết đề thi và đáp án của Đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 1 của 3 sách mới chương trình GDPT.

1. Đề thi giữa kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 KNTT – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
Hãy viết vào giấy kiểm tra chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà em chọn.

Câu 1: Cho tập A={ 2; 3; 4; 5}. Phần tử nào sau đây thuộc tập A.
A.0
B. 3
C. 7
D. 8

Câu 2 Trong hình chữ nhật:
A. Các cạnhbằng nhau
B. Hai đường chéo không bằng nhau
C. Bốn góc bằng nhau và bằng 900
D. Các cạnh đối không song song với nhau

Xem thêm  Avatar - Biểu tượng cá nhân thể hiện cá tính trên mạng xã hội

Câu 3: Chỉ ra cặp số tự nhiên liền trước và liền sau của số 150.
A.(148; 149)
B. (149; 151)
C. (151; 152)
D. (148; 151)

Câu 4:Với a, m, n là các số tự nhiên, khẳng định nào sau đây đúng?
A.am: an = am – n (a 0, m)
B. am : an = am + n (a 0)
C. am: an= an (a 0)
D. am : an = m – n (a 0)

Câu 5 : Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:
A. C = 4a
B. C = (a + b)
C. C = ab
D. 2(a + b)

Câu 6. Các số nguyên tố nhỏ hơn 5 là:
A. 0;1;2;3;4
B. 0;1;2;3
C. 1;2;3
D. 2;3

Câu 7 Trong hình lục giác đều:
A. Sáu cạnh không bằng nhau
B. Đường chéo chính bằng đường chéo phụ
C. Các góc bằng nhau và bằng
D. Các đường chéo chínhkhông bằng nhau

Câu 8. Trong các tổng sau, tổng chia hết cho 9 là
A. 315+540
B. 270 + 21
C. 54+ 123
D. 1234 + 81

Câu 9. Kết quả viết tích 67.65 dưới dạng một lũy thừa bằng
A. 635
B. 62
C. 612
D. 3612

Câu 10. Bác Hòa uốn một sợi dây thép thành móc treo đồ có dạng hình thang cân với độ dài đáy bé bằng 40cm, đáy lớn bằng 50cm, cạnh bên bằng 15cm, móc treo dài 10cm. Hỏi bác Hòa cần bao nhiên mét dây thép?
A. 130m
B. 1,3m
C. 130cm
D. 1,3cm

Câu 11. Hình bình hành không có tính chất nào sau đây
A. Hai cạnh đối song song với nhau
B. Hai cạnh đối bằng nhau
C. Bốn cạnh bằng nhau
D. Các góc đối bằng nhau

Xem thêm  Tự hào không cho con tham gia cuộc thi trên mạng

Câu 12 Kết quả phép tính 18: 32 . 2 là:
A.18
B. 4
C. 1
D. 12

Phần II. TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (1,5 điểm): Tính hợp lí:
a) 64 + 23.36
b) 25.5.4.3
c) 5.23 + 79 : 77 – 12020

Câu 2 (1,5 điểm)
a)Tìm Ư(45), B(8), BC(6,18)
b)Tìm ước chung lớn nhất rồi tìm ước chung của 300 và 84

Câu 3( 1,0 điểm): Tìm x ∈ N, biết:
a) x – 32 = 53
b) 2x + 2x + 3 = 144

Câu 4( 1 điểm): Một trường THCS có khoảng từ 400 đến 600 học sinh; khi xếp hàng 12; hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của trường đó.

Câu 5 (1,0 điểm) Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình vẽ,
a) Tính diện tích mảnh ruộng
b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng bao nhiêu kg thóc. Biết năng suất lúa là 0,6 kg/m2

Câu 6 (1,0 điểm) Không thực hiện tính tổng, chứng minh rằng A = 2 + 22 + 23 + … + 220 chia hết cho 5.

  • Hết –

Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán 6 KNTT

Phần I. Trắc nghiệm ( Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
B
C
B
A
D
D
C
D
C
A
C
B

Phần II. TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1(1,5 điểm): Thực hiện phép tính:
a) 65 + 23×36 = 721
b) 256 + 25x5x4x3 = 1061
c) 5×23 + 79:77 – 12020 = 5×23 + 1 – 12020 = 115 + 1 – 12020 = -11804

Câu 2 (1,5 điểm):
a) Tìm Ư(45), B(8), BC(6,18)
Ư(45) = {1, 3, 5, 9, 15, 45}
B(8) = {1, 2, 4, 8}
BC(6,18) = {1, 2, 3, 6, 9, 18}

b) Tìm ước chung lớn nhất rồi tìm ước chung của 300 và 84
ƯCLN(300, 84) = 12
ƯC(300, 84) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}

Xem thêm  PRAIM - Một trải nghiệm tuyệt vời với Love Choice Mod Apk

Câu 3( 1,0 điểm): Tìm x ∈ N, biết:
a) x – 32 = 53
x = 53 + 32 = 85

b) 2x + 2x + 3 = 144
4x + 3 = 144
4x = 141
x = 141/4 ≈ 35,25

Câu 4( 1 điểm): Một trường THCS có khoảng từ 400 đến 600 học sinh; khi xếp hàng 12; hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của trường đó.
Với số hàng là 12, số học sinh là 12 x 400 = 480

Câu 5 (1,0 điểm) Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình vẽ,
a) Tính diện tích mảnh ruộng
Diện tích mảnh ruộng = ((b1 + b2) h)/2 = (40 + 50) 15/2 = 750 m2

b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng bao nhiêu kg thóc. Biết năng suất lúa là 0,6 kg/m2
Sản lượng thóc = Diện tích Năng suất lúa = 750 0,6 = 450 kg

Câu 6 (1,0 điểm) Không thực hiện tính tổng, chứng minh rằng A = 2 + 22 + 23 + … + 220 chia hết cho 5.
A = 2 + 4 + 8 + … + 220 = 2(1 + 2 + 4 + … + 110)

Chứng minh: Tổng các số hạng dạng 2^k với k là số nguyên không âm chia hết cho 5.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 6

Phần I. Trắc nghiệm ( Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 1: B
Câu 2: D
Câu 3: A
Câu 4: B
Câu 5: D
Câu 6: A
Câu 7: C
Câu 8: A

Phần II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1: Đáp án như trong bài gốc
Câu 2: Đáp án như trong bài gốc

…Continue to read the original article on PRAIM Website

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.