26 lượt xem

10 Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 – 2024: Đề ôn tập cho học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1

đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 1

Hôm nay, PRAIM sẽ giới thiệu đến các bạn 10 đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 – 2024. Đây là những đề ôn tập bám sát chương trình đã học, cung cấp đầy đủ lời giải để các bạn học sinh lớp 1 có thể tham khảo và nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 mới nhất

 • Bộ 30 đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Tải nhiều
 • 80+ đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 môn Toán năm 2022 – 2023
 • Bộ đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 sách Cánh Diều Tải nhiều
 • Bộ đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 Kết nối tri thức Tải nhiều
 • Bộ đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo Tải nhiều

Đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 môn Toán Cánh Diều

Trường Tiểu học……………..
Tên học sinh:………………..
Lớp: ……………………….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn: Toán – Lớp 1 Cánh diều
Thời gian: 40 phút

Bài 1. Nối ô trống với các số thích hợp:

Bài 2. Điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào chỗ chấm:

 • 3 … 5
 • 2 … 2
 • 1 + 3 … 2 + 3
 • 4 + 0 … 2 + 2
 • 6 … 4
 • 7 … 9
 • 2 + 1 … 1 + 1
 • 1 + 4 … 2 + 3

Bài 3. Nhìn hình, điền số và dấu ( > , < , = ) thích hợp vào ô trống:

Bài 4. Nối ghép tính với kết quả đúng:

Bài 4

Bài 5. Tính:

Bài 6. Viết phép tính thích hợp vào ô trống bên phải:

Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán 1

Bài 1.

Bài 2.

 • 3 < 5
 • 2 = 2
 • 1 + 3 < 2 + 3
 • 4 + 0 = 2 + 2
 • 6 > 4
 • 7 < 9
 • 2 + 1 > 1 + 1
 • 1 + 4 = 2 + 3

Bài 3.

Đáp án bài 4

Bài 5.

Bài 6.

Đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Họ và tên………………………..
Lớp………………………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KÌ 1
Năm học 2023 – 2024

Môn: Toán (Thời gian 50 phút)

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô tròn (2 điểm)

Câu 2. Điền số vào ô trống? (2 điểm)

Câu 3. Quan sát tranh và điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (…) (1 điểm).

Xem thêm  Trò chơi Archery Battle 3D Mod Apk có Vô Hạn Tiền và Ngọc

Câu 4. Số? (2 điểm)

Câu 5. Viết các số 3; 9; 8; 0; 5: (1 điểm)

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………; ………; ………; ………; ………
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………; ………; ………; ………; ………

Câu 6. Số?
1 > ……… 3 = ………
2 < ……..< 4 0 < …….< 2
6 >…….. 4 < ……..

Câu 7. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hình bên có:
A. 4 hình tam giác
B. 5 hình tam giác
C. 6 hình tam giác
D. 7 hình tam giác.

Đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 – Đề 1

Câu 1: Cho các số: 0, 5, 2, 10, 3, 9

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.
b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 2: Tính:

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

Câu 5: Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có … hình tam giác.

Đáp án Đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 – Đề 1

Câu 1:
a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: 10; 9; 5; 3; 2; 0
b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; 2; 3; 5; 9; 10

Câu 2:

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

 • 2 + 3 > 4
 • 4 + 0 < 5
 • 3 + 1 < 2 + 3
 • 3 + 3 > 4

Câu 4:

Câu 5:

Hình vẽ trên có 3 hình tam giác.

Đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 – Đề 2

Câu 1: Tính:

a.
b

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

a.

b.

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

 • 2 + 3 > 4
 • 4 + 0 < 5
 • 3 + 1 < 2 + 3
 • 3 + 3 > 4

Câu 4:

a. Khoanh vào số bé nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9
b. Khoanh vào số lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5: Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a. Các số bé hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0
b. Trong các số từ 0 đến 10:

 • Số bé nhất là: 0
 • Số lớn nhất là: 10
Xem thêm  [HOT] 1001+ Stt tình yêu vui nhộn đang HOT trên cộng đồng mạng

Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hình bên có:
A. 4 hình tam giác
B. 5 hình tam giác
C. 6 hình tam giác
D. 7 hình tam giác

Đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 – Đề 3

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Câu 2: Nối ô trống với số thích hợp

Câu 3: Điền số thích hợp?

8 < ….. 9 < ….. 6 < ….. < 8
….. > 7 10 > ….. 8 < ….. < 10

Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

Câu 5: Tính:

Câu 6: Nối ô trống với số thích hợp:

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng

Hình bên có bao nhiêu hình vuông?
A. 1 hình vuông
B. 3 hình vuông
C. 4 hình vuông
D. 5 hình vuông

Đáp án đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 – Đề 3

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7: D. 5 hình vuông.

Đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 – Đề 4

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

1 + … = 3
… + 3 = 5
… + 2 = 7
… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = …
4 + 0 + 3 = …
2 + 3 + 4 = …
3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối ô trống với số thích hợp

Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

Câu 5: Số?

Câu 6: Viết phép tính thích hợp

Toàn có 3 viên bi, Lâm có 2 viên bi. Hỏi hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bên có:

Câu 8: Viết phép tính thích hợp

Đáp án đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 – Đề 4

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7: – S, – Đ

Câu 8:

Đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 nâng cao

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số bé nhất có một chữ số là:
A. 1
B. 0
C. 2

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 1, 9, 4, 7 là:
A. 7
B. 4
C. 9

Câu 3: Phép tính nào sai?
A. 5 – 3 = 2
B. 3 + 2 = 6
C. 5 – 4 = 1

Câu 4: Viết phép tính thích hợp:

Câu 5: Số còn thiếu trong dãy số: 1, …, 3, …, 5, … là:
A. 0, 2
B. 2, 4
C. 6, 4

Xem thêm  Tiếng Anh 8 Unit 5: Kỹ năng 2 - Cung cấp thông tin bài học tiếng Anh 8

Câu 6: Kết quả của phép tính: 5 – 1 + 1 = …..?
A. 5
B. 3
C. 2

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống.

Câu 8: Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Câu 9: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

 • 0 … 4
 • 9 … 2 + 3
 • 7 … 7
 • 3 + 1 … 2
 • 4 … 4 + 0

Câu 10: Tính

 • 4 + 0 = …
 • 1 + 2 + 1 = …
 • 2 + 0 + 3 = …

Câu 11: Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có bao nhiêu hình tam giác?

Câu 12: Tìm hai số khác nhau cộng lại có kết quả là 5.

Đáp án đề nâng cao

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: 3 + 2 = 5

Câu 5: B

Câu 6: A

Phần II. Tự luận

Câu 7:

Câu 8:

 • a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 4; 6; 7; 8
 • b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8; 7; 6; 4; 2

Câu 9:

 • 0 < 4
 • 9 > 2 + 3
 • 7 = 7
 • 3 + 1 > 2
 • 4 = 4 + 0

Câu 10:

 • 4 + 0 = 4
 • 1 + 2 + 1 = 4
 • 2 + 0 + 3 = 5

Câu 11:
Hình vẽ trên có 6 hình tam giác.

Câu 12: Có: 5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 5 + 0

Bộ Đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 có đáp án là phần biên soạn có file tải Word, PDF miễn phí hỗ trợ các em ôn luyện đề đạt hiệu quả nhất. Đây chỉ là đề kiểm tra các thầy cô ra đề để cho các em tự luyện tại nhà. Bộ đề này giúp các em thử sức bản thân, làm quen với cấu trúc đề và phát hiện những lỗ hổng kiến thức cần bù đắp, chuẩn bị tốt cho kì thi học kỳ 1 đạt được kết quả hơn mong muốn.

Tham khảo thêm:

 • Bộ đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải nhiều
 • Bộ đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo Tải nhiều
 • Bộ đề thi giữa kỳ 1 lớp 1 sách Cánh Diều Tải nhiều

Trên đây là 10 đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 – 2024 mà PRAIM giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng rằng đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập hiệu quả và chuẩn bị tốt cho kì thi học kỳ 1.

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.