51 lượt xem

PRAIM – Sự khác biệt giữa Collection và Collections trong Java

Chào các bạn! Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa hai khái niệm “Collection” và “Collections” trong Java.

Collection trong Java – Kiến trúc lưu trữ và thao tác với nhóm đối tượng

Java Collections là một khung cung cấp kiến trúc để lưu trữ và thao tác với nhóm các đối tượng. Bằng cách sử dụng Java Collections, bạn có thể thực hiện các hoạt động như tìm kiếm, phân loại, chèn, xóa và nhiều hoạt động khác trên dữ liệu. Collection trong Java là một root interface trong hệ thống cấp bậc Collection. Java Collection cung cấp nhiều interface (Set, List, Queue, Deque, vv) và các lớp (ArrayList, Vector, LinkedList, PriorityQueue, HashSet, LinkedHashSet, TreeSet, vv) để hỗ trợ các loại nhóm khác nhau.

Cấu trúc Collection trong Java

Danh sách các interface chính trong Collection

Dưới đây là mô tả các interface chính của Collection:

  • Set: là một collection không thể chứa 2 giá trị trùng lặp. Set được sử dụng để biểu diễn các bộ, ví dụ: bộ túi xách của một người, thời khóa biểu của học sinh, các tiến trình đang chạy trên máy tính, vv.
  • List: là một collection có thứ tự (đôi khi còn được gọi là một chuỗi). List có thể chứa các phần tử trùng lặp. List cho phép kiểm soát chính xác vị trí của các phần tử và có thể truy cập chúng bằng chỉ số (vị trí).
  • Queue (Hàng đợi): là một collection lưu trữ nhiều phần tử trước khi xử lý. Queue cung cấp các thao tác bổ sung như chèn, lấy ra và kiểm tra. Queue có thể được sử dụng theo nguyên tắc FIFO (first-in, first-out – vào trước, ra trước).
  • Deque: là một collection lưu trữ nhiều phần tử trước khi xử lý. Ngoài các thao tác cơ bản của collection, Deque cung cấp các thao tác bổ sung như chèn, lấy ra và kiểm tra. Deque có thể được sử dụng theo nguyên tắc FIFO (first-in, first-out – vào trước, ra trước) và LIFO (last-in, first-out – vào sau, ra trước). Trong một Deque, tất cả các phần tử mới có thể được chèn vào, lấy ra và lấy ra ở cả hai đầu.
  • Map: là một đối tượng ánh xạ mỗi key tương ứng với một giá trị. Map không thể chứa giá trị trùng lặp. Mỗi key chỉ có thể ánh xạ đến một giá trị.
Xem thêm  Tada là gì? Hướng dẫn về ứng dụng Tada mới nhất 12/02/2022

Sự sắp xếp trong Collection

Ngoài các interface trên, còn có hai interface được sắp xếp của Set và Map:

  • SortedSet: là một Set chứa các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
  • SortedMap: là một Map chứa các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của key. Các SortedMap được sử dụng cho các collection theo thứ tự tự nhiên của cặp key/value, ví dụ: từ điển và danh bạ điện thoại.

Ví dụ và duyệt các phần tử của Collection

Chúng ta có thể duyệt các phần tử của Collection trong Java bằng hai cách:

  1. Sử dụng Iterator interface.
  2. Sử dụng vòng lặp for-each.

Ví dụ 1: ArrayListExample1.java
Ví dụ duyệt các phần tử trong Collection

Ví dụ 2: HashSetExample1.java

Trên đây là một số kiến thức cơ bản về Collection trong Java. Bạn có thể tìm hiểu thêm và ứng dụng nó vào công việc và học tập của mình. Đừng quên truy cập PRAIM để khám phá thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!

Hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo của PRAIM!

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.