19 lượt xem

Tài liệu Chuyên đề Vật Lí 12 gồm các dạng bài tập Vật Lí 12 với phương pháp giải chi tiết, kho bài tập đa dạng đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp Giáo viên có thêm tài liệu luyện thi THPT Vật Lí 12.

Nội dung

Các dạng bài tập Vật Lí 12 (phương pháp giải chi tiết)

Xem thử Chuyên đề Vật Lí 12

Chỉ từ 250k mua trọn bộ Chuyên đề Vật Lí 12 bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án
 • Chuyên đề dạy thêm Vật Lí 12 (có lời giải)

Chuyên đề: Dao động cơ

Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động cơ

Chủ đề: Dao động điều hòa

 • Bài tập Đại cương về dao động điều hòa trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Xác định các đại lượng trong dao động điều hòa

 • Dạng 2: Mối quan hệ giữa x, v, a, f trong dao động điều hòa

 • Dạng 3: Viết phương trình dao động điều hòa

 • Dạng 4: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n

 • Dạng 5: Tìm li độ của vật tại thời điểm t

 • Dạng 6: Tìm quãng đường, quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất (smax, smin) vật đi được

 • Dạng 7: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa

 • Dạng 8: Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa

 • Dạng 9: Tìm thời gian ngắn nhất, lớn nhất vật đi qua li độ, vật có vận tốc, gia tốc

 • Dạng 11: Bài toán Hai vật dao động điều hòa cùng tần số khác biên độ

 • Dạng 12: Bài toán Hai vật dao động điều hòa khác tần số cùng biên độ

 • Bài tập Hai vật dao động điều hòa cùng tần số hoặc khác tần số

 • Dạng 13: Tìm số lần vật đi qua vị trí có li độ x, có vận tốc v từ thời điểm t1 đến t2

 • 75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa có lời giải (phần 1)

 • 75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa có lời giải (phần 2)

 • 75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa có lời giải (phần 3)

Chủ đề: Con lắc lò xo

 • Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con lắc lò xo

 • Dạng 2: Tính chiều dài con lắc lò xo, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

 • Dạng 3: Tính năng lượng của Con lắc lò xo

 • Dạng 4: Viết phương trình dao động của Con lắc lò xo

3 dạng bài toán liên quan đến hai vật trong con lắc lò xo hay và khó

 • Liên kết giữa hai vật khi dao động theo phương ngang (Bài tập Con lắc lò xo hay và khó)
 • Liên kết giữa hai vật khi dao động theo phương thẳng đứng (Bài tập Con lắc lò xo hay và khó)
 • Khoảng cách hai vật trong dao động con lắc lò xo hay và khó

Bài toán va chạm trong con lắc lò xo hay và khó

 • Bài toán va chạm theo phương ngang trong con lắc lò xo hay và khó
 • Bài toán va chạm theo phương thẳng đứng trong con lắc lò xo hay và khó
 • Bài toán kích thích Con lắc lò xo dao động bằng ngoại lực hay và khó

Bài tập Con lắc lò xo tổng hợp

 • 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo có lời giải (Phần 1)

 • 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo có lời giải (Phần 2)

 • 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo có lời giải (Phần 3)

Chủ đề: Con lắc đơn

 • Bài tập Con lắc đơn trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Viết phương trình dao động của Con lắc đơn

 • Dạng 2: Chu kì con lắc đơn thay đổi

 • Dạng 3: Con lắc trùng phùng

 • Dạng 4: Năng lượng con lắc đơn và lực căng dây

 • Bài toán va chạm trong con lắc đơn và con lắc đơn đứt dây hay và khó

 • 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc đơn có lời giải (phần 1)

 • 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc đơn có lời giải (phần 2)

 • 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc đơn có lời giải (phần 3)

Xem thêm 

Chủ đề: Tổng hợp giao động điều hòa

 • Bài tập Tổng hợp dao động điều hòa trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Tổng hợp dao động điều hòa

 • Dạng 2: Tìm điều kiện để biên độ A, A1, A2 đạt cực đại, cực tiểu

 • 50 bài tập trắc nghiệm Tổng hợp dao động điều hòa có lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Tổng hợp dao động điều hòa có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì

 • Dao động tắt dần là gì? Dao động cưỡng bức, dao động duy trì ?

 • Bài tập Dao động tắt dần, cưỡng bức, duy trì trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • 40 bài tập trắc nghiệm Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì có lời giải (phần 1)

 • 40 bài tập trắc nghiệm Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Sai số các đại lượng vật lí trong thí nghiệm dao động điều hòa

Chủ đề: Dạng bài toán về Dao động điều hòa hay và khó

Chủ đề: Chinh phục bài tập Đồ thị dao động điều hòa, dao động cơ có giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm Dao động cơ

 • 75 Bài tập Dao động cơ có lời giải (phần 1)

 • 75 Bài tập Dao động cơ có lời giải (phần 2)

 • 75 Bài tập Dao động cơ có lời giải (phần 3)

 • 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản – p1)

 • 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản – p2)

 • 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản – p3)

 • 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản – p4)

 • 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao – p1)

 • 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao – p2)

 • 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao – p3)

 • 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao – p4)

Chương đề: Sóng cơ và sóng âm

Tổng hợp Lý thuyết Chương Sóng cơ và Sóng âm

Chủ đề: Đại cương về sóng cơ

 • Bài tập Đại cương về sóng cơ trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Cách giải Bài tập xác định li độ, vận tốc, trạng thái của phần tử trong Sóng cơ
 • Dạng bài tập về khoảng cách giữa hai phần tử trên phương truyền sóng
 • Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

 • Dạng 2: Cách viết phương trình sóng

 • Dạng bài tập về đồ thị sóng cơ cực hay có lời giải

Chủ đề: Giao thoa sóng

 • Bài tập Giao thoa sóng trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Viết phương trình giao thoa sóng, Tìm biên độ sóng tại 1 điểm

 • Dạng 2: Cách xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu

 • Dạng 3: Điểm M có tính chất đặc biệt trong Giao thoa sóng

 • Xác định biên độ, li độ, vận tốc, gia tốc trong miền giao thoa sóng
 • Tìm số điểm dao động cực đại, cực tiểu giữa hai nguồn, hai điểm bất kì trong giao thoa sóng
 • Bài toán về điểm cực đại, cực tiểu gần nhất, xa nhất với nguồn trong giao thoa sóng
 • Xác định vị trí, số điểm dao động cùng pha, ngược pha với nguồn trong giao thoa sóng
 • Xác định vị trí của điểm cực đại cùng pha, ngược pha với nguồn trong giao thoa sóng
 • Bài tập giao thoa sóng cơ nâng cao, hay và khó, có lời giải
 • 60 bài tập trắc nghiệm Giao thoa sóng có lời giải (phần 1)

 • 60 bài tập trắc nghiệm Giao thoa sóng có lời giải (phần 2)

 • 60 bài tập trắc nghiệm Giao thoa sóng có lời giải (phần 3)

Chủ đề: Sóng dừng

 • Bài tập Sóng dừng trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Điều kiện để có sóng dừng: tìm số nút, số bụng trên dây đang có sóng dừng
 • Bài tập về phương trình sóng dừng: tìm li độ, biên độ, trạng thái dao động
 • Lý thuyết – Phương pháp giải: Các dạng bài tập về sóng dừng

 • Dạng bài tập về đồ thị sóng dừng cực hay có lời giải
 • 40 bài tập trắc nghiệm Sóng dừng có lời giải (phần 1)

 • 40 bài tập trắc nghiệm Sóng dừng có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Sóng âm

 • Bài tập Sóng âm trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Bài toán về đặc trưng vật lí của âm: bước sóng, vận tốc, cường độ âm, năng lượng
 • Bài toán về nguồn nhạc âm trong sóng âm cực hay có lời giải
 • Lý thuyết – Phương pháp giải: Các dạng bài tập về sóng âm

 • Dạng bài tập về đồ thị sóng âm cực hay có lời giải
 • 60 bài tập trắc nghiệm Sóng âm có lời giải (phần 1)

 • 60 bài tập trắc nghiệm Sóng âm có lời giải (phần 2)

 • 60 bài tập trắc nghiệm Sóng âm có lời giải (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm

 • 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (cơ bản – phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (cơ bản – phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (cơ bản – phần 3)
 • 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (nâng cao – phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (nâng cao – phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Dòng điện xoay chiều

Tổng hợp Lý thuyết Chương Dòng điện xoay chiều

Chủ đề: Đại cương về dòng điện xoay chiều

 • Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Xác định từ thông và suất điện động

 • Dạng 2: Xác định các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

 • Dạng 3: Cách giải bài tập về Mối liên hệ giữa dòng điện xoay chiều và dao động điều hòa

 • Dạng 4: Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn

 • 45 bài tập trắc nghiệm Đại cương về dòng điện xoay chiều có đáp án chi tiết (phần 1)

 • 45 bài tập trắc nghiệm Đại cương về dòng điện xoay chiều có đáp án chi tiết (phần 2)

Xem thêm  Trắc Nghiệm Sinh 8 Cuối Học Kì 1

Chủ đề: Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử

 • Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R

 • Dạng 2: Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần L

 • Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

 • 40 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử có lời giải (phần 1)

 • 40 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp

 • Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp

 • Dạng 2: Viết biểu thức dòng điện, hiệu điện thế

 • Dạng 3: Bài toán cộng hưởng điện

 • 50 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Công suất của mạch điện xoay chiều

 • Bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Công suất của dòng điện xoay chiều

 • Dạng 2: Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều

 • 40 bài tập trắc nghiệm Công suất của mạch điện xoay chiều có lời giải (phần 1)

 • 40 bài tập trắc nghiệm Công suất của mạch điện xoay chiều có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Mạch điện xoay chiều có R, L, C, f, ω thay đổi

 • Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Bài tập Mạch điện xoay chiều có L, C thay đổi trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Bài tập Mạch điện xoay chiều có tần số thay đổi trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Mạch điện xoay chiều có R thay đổi

 • Dạng 2: Mạch điện xoay chiều có L thay đổi

 • Dạng 3: Mạch điện xoay chiều có C thay đổi

 • Dạng 4: Mạch điện xoay chiều có f thay đổi

 • 50 bài tập trắc nghiệm Cực trị của dòng điện xoay chiều có lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Cực trị của dòng điện xoay chiều có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều

 • Giải bài toán điện xoay chiều bằng Phương pháp giản đồ vectơ

 • 40 bài tập trắc nghiệm Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều có lời giải (phần 1)

 • 40 bài tập trắc nghiệm Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Máy phát điện – Máy biến áp – Truyền tải điện năng

 • Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Bài tập về máy phát điện xoay chiều trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Máy phát điện xoay chiều

 • Dạng 2: Máy biến áp

 • Dạng 3: Truyền tải điện năng

 • 50 bài tập trắc nghiệm Máy phát điện xoay chiều, máy biến áp, truyền tải điện năng có lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Máy phát điện xoay chiều, máy biến áp, truyền tải điện năng có lời giải (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều

 • 215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (cơ bản – phần 1)
 • 215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (cơ bản – phần 2)
 • 215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (cơ bản – phần 3)
 • 215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (cơ bản – phần 4)
 • 215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (cơ bản – phần 5)
 • 255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (nâng cao – phần 1)
 • 255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (nâng cao – phần 2)
 • 255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (nâng cao – phần 3)
 • 255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (nâng cao – phần 4)
 • 255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (nâng cao – phần 5)

Tổng hợp Lý thuyết Vật Lí lớp 12 Học kì 1

Chuyên đề: Dao động và sóng điện từ

Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động và sóng điện từ

Chủ đề: Mạch dao động

 • Dạng 1 : Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Chu kỳ, tần số trong mạch dao động

 • Dạng 2: Điện tích, dòng điện, hiệu điện thế trong mạch dao động

 • Dạng 3: Mạch dao động LC tắt dần

 • Phương pháp tìm chu kỳ, tần số trong mạch dao động LC cực hay
 • Viết biểu thức điện áp, cường độ dòng điện, điện tích trong mạch dao động LC
 • Tìm năng lượng dao động điện từ trong mạch dao động LC
 • Bài toán về nạp năng lượng ban đầu cho mạch dao động LC
 • Dạng bài toán tụ điện bị đánh thủng, nối tắt trong mạch dao động LC
 • 50 bài tập trắc nghiệm Mạch dao động có lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Mạch dao động có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Điện từ trường

 • Phương pháp giải bài tập Điện từ trường

 • Bài toán về sự lan truyền của điện từ trường trong các môi trường
 • Phương pháp giải bài tập về mạch chọn sóng cực hay có lời giải
 • 50 bài tập trắc nghiệm Điện từ trường có lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Điện từ trường có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Sóng điện từ – Thông tin liên lạc

 • Dạng 2 : Bài tập Sóng điện từ trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Dạng 1: Tìm các đại lượng đặc trưng của sóng điện từ

 • Dạng 2: Tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng

 • Dạng 3: Tụ xoay có điện dung thay đổi

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ có lời giải (phần 1)

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ có lời giải (phần 2)

 • 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ có lời giải (phần 3)

Xem thêm  69 Caption tình yêu vui - Stt tình yêu

Bài tập trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ

 • 50 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải (cơ bản – phần 1)

 • 50 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải (cơ bản – phần 2)

 • 60 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải (nâng cao – phần 1)

 • 60 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải (nâng cao – phần 2)

Chuyên đề: Sóng ánh sáng

Tổng hợp Lý thuyết Chương Sóng ánh sáng

Chủ đề: Tán sắc ánh sáng

 • Dạng 1 : Bài tập Hiện tượng tán sắc ánh sáng trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Lý thuyết – Phương pháp giải: Tán sắc qua lăng kính

 • 40 bài tập trắc nghiệm Tán sắc qua lăng kính có lời giải (phần 1)

 • 40 bài tập trắc nghiệm Tán sắc qua lăng kính có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Giao thoa ánh sáng

 • Dạng 2 : Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Giao thoa ánh sáng là gì ?

 • Dạng 1: Giao thoa với ánh sáng đơn sắc

 • Dạng 2: Giao thoa với ánh sáng đa sắc

 • Dạng 3: Giao thoa với ánh sáng trắng

 • 50 bài tập trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng có lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Quang Phổ

 • Dạng 3 : Bài tập Quang phổ trong đề thi Đại học (có lời giải)
 • Lý thuyết về Quang phổ

 • 50 bài tập trắc nghiệm Quang phổ có lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Quang phổ có lời giải (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Sóng ánh sáng

 • 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 1)

 • 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 2)

 • 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 3)

 • 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 1)

 • 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 2)

 • 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Lượng tử ánh sáng

Tổng hợp Lý thuyết Chương Lượng tử ánh sáng

Chủ đề: Hiện tượng quang điện ngoài

 • Dạng 1: Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

 • Dạng 2: Công suất nguồn bức xạ, hiệu suất lượng tử

 • Dạng 3: Electron quang điện chuyển động trong điện từ trường

 • 60 bài tập trắc nghiệm Hiện tượng quang điện có lời giải (phần 1)

 • 60 bài tập trắc nghiệm Hiện tượng quang điện có lời giải (phần 2)

 • 60 bài tập trắc nghiệm Hiện tượng quang điện có lời giải (phần 3)

Chủ đề: Tia X

 • Lý thuyết Tia X

 • 50 bài tập trắc nghiệm Tia X có lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Tia X có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Mẫu nguyên tử Bo – Quang phổ vạch của Hidro

 • Mẫu nguyên tử Bo và Quang phổ vạch của Hidro

 • Bài tập Quang phổ vạch của Hidro

Chủ đề: Hiện tượng quang – Phát quang – Tia laze

Bài tập trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng

 • Bài tập Lượng tử ánh sáng trong đề thi Đại học có lời giải
 • 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Hạt nhân nguyên tử

Tổng hợp Lý thuyết Chương Hạt nhân nguyên tử

Chủ đề: Cấu tạo hạt nhân – Năng lượng liên kết

 • Lý thuyết Cấu tạo hạt nhân – Độ hụt khối – Năng lượng liên kết

 • 25 Bài tập Cấu tạo hạt nhân – Độ hụt khối – Năng lượng liên kết có lời giải

 • 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải

Chủ đề: Phóng xạ

 • Dạng 1: Viết phương trình phóng xạ

 • Dạng 2: Tính lượng chất phóng xạ, tuổi phóng xạ, độ phóng xạ

 • 40 bài tập trắc nghiệm Phóng xạ có lời giải (phần 1)

 • 40 bài tập trắc nghiệm Phóng xạ có lời giải (phần 2)

 • Cách giải bài tập Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết cực hay Xem chi tiết
 • 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải Xem chi tiết
 • Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án Xem chi tiết
 • Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết Xem chi tiết
 • Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết Xem chi tiết
 • Công thức, Cách tính thời gian phóng xạ, tuổi của cổ vật hay, chi tiết Xem chi tiết
 • Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết Xem chi tiết
 • Dạng bài tập Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân hay, chi tiết Xem chi tiết

Chủ đề: Phản ứng hạt nhân

 • Dạng 1: Viết phương trình phản ứng hạt nhân

 • Dạng 2: Tính năng lượng của phản ứng hạt nhân

 • Dạng 3: Tính động năng, động lượng trong phản ứng hạt nhân

 • 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có lời giải (phần 1)

 • 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có lời giải (phần 2)

Chủ đề: Phản ứng phân hạch – Phản ứng nhiệt hạch

 • Dạng 1: Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch

Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử

 • 125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (cơ bản – phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (cơ bản – phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (cơ bản – phần 3)
 • 125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (cơ bản – phần 4)
 • 100 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (nâng cao – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (nâng cao – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (nâng cao – phần 3)

Tổng hợp Lý thuyết Vật Lí lớp 12 Học kì 2

Xem thử Chuyên đề Vật Lí 12

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.