31 lượt xem

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 26, 27 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (trang 26, 27) – Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Bài 9 Tiết 1 trang 26

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 Bài 1: Số?

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 6 và bảng chia 6 để điền số thích hợp vào ô trống. Ta điền như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 Bài 2: Nối (theo mẫu)

Lời giải:

Thực hiện nhân nhẩm bảng nhân 6 và bảng chia 6 để tìm ra kết quả phù hợp

Ta nối như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 Bài 3:

Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu chiếc bút chì màu?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Tóm tắt

Mỗi hộp: 6 chiếc bút chì màu

5 hộp: …. chiếc bút chì màu?

Bài giải

5 hộp như vậy có số chiếc bút chì màu là:

5 × 6 = 30 (chiếc)

Xem thêm  PUBG Mobile Lite - Trọn vẹn niềm vui trên thiết bị tầm thấp!

Đáp số: 30 chiếc bút chì màu

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 Bài 4:

Xếp 48 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 6 cái. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Tóm tắt

Mỗi hộp: 6 cái bánh

48 cái bánh: …. hộp?

Bài giải

Xếp được số hộp bánh là:

48 : 6 = 8 (hộp)

Đáp số: 8 hộp bánh

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Bài 9 Tiết 2 trang 27

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 27 Bài 1: Số?

Lời giải:

Đếm thêm 6 đơn vị hoặc đếm lùi 6 đơn vị để điền số còn thiếu vào ô trống

Ta điền như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 27 Bài 2: Số?

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 6 và bảng chia 6 để điền số thích hợp vào ô trống. Ta điền như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 27 Bài 3: Số?

Lời giải:

Thực hiện nhân nhẩm để điền số thích hợp vào ô trống

Ta có: 6 × 3 = 18

18 : 2 = 9

9 : 3 = 3

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt là 18; 9; 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 27 Bài 4:

Mỗi phòng họp có 36 cái ghế ngồi. Người ta đã xếp ghế thành 6 hàng đều nhau

a) Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cái ghế?

b) Trong một buổi họp, số người tham dự ngồi vừa đủ 5 hàng ghê. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người tham dự?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

a)

Xem thêm  Các tính năng của LMS mà bạn nên biết

Mỗi hàng có số cái ghế là:

36 : 6 = 6 (cái)

b)

Buổi họp đó có số người tham dự là:

6 × 5 = 30 (người)

Đáp số: a) 6 cái ghế

b) 30 người tham dự

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

  • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7

  • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8

  • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9

  • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia

  • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 14: Một phần mấy

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.