46 lượt xem

Mũ Số Tiếng Anh: Bí Quyết Đọc Mũ Số, Bình Phương, Mét Vuông, Mét Khối

Bạn đang học Tiếng Anh về toán học và gặp phải những từ như mũ số bình phương, mét vuông, mét khối. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách đọc mũ số trong Tiếng Anh và các phép tính toán đơn giản.

Số Mũ, Mũ Số Tiếng Anh Đọc Như Thế Nào?

Trong toán học, có phép toán về số mũ, mũ số được gọi là exponentiation. Ví dụ, trong phép tính 8^2 (hay 8 mũ 2), ta đọc là “eight to the power of two”.

Công thức X to the power of Y được viết là XY. Mũ số được đọc là “to the power of”. Đây là một phép tính mạnh mẽ theo cấp số nhân. Ví dụ:

  • 9^8: Nine to the power of eight (9 mũ 8)
  • 2^4: Two to the power of four (2 mũ 4)
  • 6^n: Six to the power of n (6 mũ n)

Cách Đọc Bình Phương, Lập Phương, Mét Vuông, Mét Khối

Cách đọc bình phương của một số là số đó + “squared”. Ví dụ:

  • 10^2: Ten squared (10 bình phương)

Cách đọc lập phương của một số là số đó + “cubed”. Ví dụ:

  • 4^3: Four cubed (4 lập phương)

Một Số Cách Đọc Phép Tính Trong Toán

Dấu cộng (+) trong phép cộng đọc là “plus”. Dấu trừ (-) đọc là “minus”. Phép nhân (x) đọc là “multiply of (number)”. Phép chia (:) đọc là “divide by (number)”.

Xem thêm  PRAIM - Trải nghiệm tuyệt vời với Hi Color Mod Apk

Ví dụ:

  • 2+5=7: Two plus five equals to seven (hai cộng năm bằng bảy)
  • 10-4=6: Ten minus four equals to six (mười trừ bốn bằng sáu)
  • 12×3=36: Twelve multiply of three equals to thirty-six (mười hai nhân ba bằng ba mươi sáu)
  • 45:5=9: Forty-five divide by five equals to nine (bốn mươi lăm chia năm bằng chín)
  • ¾: Three over four hoặc three fourths (ba phân tư)

Cách đọc phân số có thể theo hai dạng như trên. Ví dụ: 1/3 đọc là “one third” (một phần ba).

Đó là cách đọc các phép toán cơ bản trong Tiếng Anh. Hy vọng bạn đã hiểu cách đọc mũ số trong Tiếng Anh. Để học nhanh từ vựng, bạn có thể tìm hiểu thêm tại PRAIM. Chúc bạn học Tiếng Anh vui vẻ. Hẹn gặp lại!

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.