33 lượt xem

Công tác Dân vận tại Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang

Thực hiện Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang, Văn phòng HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả công tác Dân vận trong 6 tháng đầu năm 2021. Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang là cơ quan tham mưu, hỗ trợ và phục vụ Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

Khái quát chung

Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang có cơ cấu tổ chức như sau: Thường trực HĐND tỉnh gồm Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm nhiệm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 01 Phó Chủ tịch Thường trực- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 01 Phó Chủ tịch- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 03 Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh là Trưởng ban của 03 Ban của HĐND tỉnh.

Các Ban HĐND tỉnh bao gồm Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế – Ngân sách. Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang gồm Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng, 02 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng. Tổng số cán bộ, công chức và người lao động là 28 người.

Công tác chỉ đạo, triển khai

Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang thực hiện tốt công tác dân vận theo quy định của Đảng và Nhà nước. Các cuộc họp cơ quan định kỳ được tổ chức hàng tháng để báo cáo kết quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ tiếp theo. Việc tuyên truyền về công tác dân vận cũng được thực hiện thông qua các quy chế, quyết định của Đảng và Nhà nước.

Xem thêm  Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 1 module 9

Hoạt động của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo công tác dân vận tại cơ quan đã thực hiện tốt công tác của mình. Ban đã xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Ban cũng đã tham mưu cho lãnh đạo cơ quan triển khai tuyên truyền và chính sách về công tác dân vận.

Kết quả thực hiện công tác dân vận

Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang đã thực hiện tốt công tác dân vận trong hoạt động của cơ quan. Cán bộ, công chức và người lao động đã nhận thức tốt về vai trò và trách nhiệm của mình. Việc triển khai, tuyên truyền chính sách và quy định của Đảng, Nhà nước đã được thực hiện đầy đủ.

Công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang ưu tiên hàng đầu. Văn phòng đã tổ chức tiếp công dân định kỳ và thường xuyên. Các đơn thư khiếu nại và tố cáo cũng đã được giải quyết một cách công bằng và hiệu quả.

Đánh giá chung

Công tác Dân vận tại Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả tích cực. Cán bộ, công chức và người lao động đã nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, còn một số hạn chế như số ít cán bộ, công chức và người lao động chưa tích cực tham gia các cuộc họp liên quan đến công tác dân vận.

Xem thêm  Township MOD APK - Xây dựng Nông trại và Thị trấn của riêng bạn

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục tuyên truyền, triển khai quy chế công tác dân vận, tăng cường công khai và thông tin đến cán bộ, công chức và người lao động. Đồng thời, duy trì công tác dân vận trong cơ quan và thực hiện tốt Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan.

Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021, duy trì đoàn kết nội bộ và giám sát công tác của Ban Thanh tra nhân dân.

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.