40 lượt xem

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 36, 37 Bài 115: Thể tích hình lập phương

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 36, 37 Bài 115: Thể tích hình lập phương hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 36, 37 Bài 115: Thể tích hình lập phương – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 36 Bài 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Cạnh của hình lập phương 2,5m 4cm 5cm Diện tích một mặt Diện tích toàn phần Thể tích

Lời giải:

Biết cạnh của hình lập phương 2,5m.

Diện tích một mặt hình lập phương :

S = 2,5 ⨯ 2,5 = 6,25m2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stp = 6,25 ⨯ 6 = 37,5m2

Thể tích hình lập phương :

V = 2,5 ⨯ 2,5 ⨯ 2,5 = 15,625m3

Biết cạnh của hình lập phương 3/4 dm.

Diện tích một mặt hình lập phương :

3 4 × 3 4 = 9 16    dm 2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

9 16 ×6= 27 8    dm 2

Thể tích hình lập phương :

3 4 × 3 4 × 3 4 = 27 64    dm 3

Biết cạnh của hình lập phương 4cm.

Diện tích một mặt hình lập phương :

S = 4 ⨯ 4 = 16cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stp = 16 ⨯ 6 = 96cm2

Xem thêm  Những Câu Nói Ý Nghĩa Về Cuộc Sống, Tình Yêu, và Tình Bạn, Những Lời Truyền Cảm Hứng

Thể tích hình lập phương :

V = 4 ⨯ 4 ⨯ 4 = 64cm3

Biết cạnh của hình lập phương 5dm.

Diện tích một mặt hình lập phương :

S = 5 ⨯ 5 = 25dm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stp = 25 ⨯ 6 = 150dm2

Thể tích hình lập phương :

V = 5 ⨯ 5 ⨯ 5 = 125dm3

Cạnh của hình lập phương 2,5m 4cm 5cm Diện tích một mặt 6,25m2 16cm2 25dm2 Diện tích toàn phần 37,5m2 96cm2 150dm2 Thể tích 15,625m3 64cm3 125dm3

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 36 Bài 2: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,6m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

a. Tính thể tích của mỗi hình trên.

b. Hình nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối ?

Lời giải:

a.

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

2,2 ⨯ 0,8 ⨯ 0,6 = 1,056 (m3)

Cạnh hình lập phương là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là :

1,2 ⨯ 1,2 ⨯ 1,2 = 1,728 (m3)

b) Ta có : 1,728m3 > 1,056m3

Do đó, thể tích hình lập phương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật và lớn hơn số đề-xi-mét khối là :

1,728 – 1,056 = 0,672 (m3)

0,672m3 = 672dm3

Đáp số: a) Hình hộp chữ nhật : 1,056m3;

Hình lập phương : 1,728m3;

b) 672dm3.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 37 Bài 3: Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 10kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Xem thêm  Mod Instagram Apk 2022

Lời giải:

Tóm tắt

Khối kim loại hình lập phương cạnh: 0,15 m

Mỗi dm3: 10kg

Khối kim loại: … kg?

Bài giải

Thể tích khối kim loại là :

0,15 ⨯ 0,15 ⨯ 0,15 = 0,003375 (m3)

0,003375m3 = 3,375dm3

Khối kim loại đó nặng là :

10 ⨯ 3,375 = 33,75 (kg)

Đáp số : 33,75kg

Bài tập Thể tích hình lập phương

 • Giải sgk Toán lớp 5 Thể tích hình lập phương
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 77: Thể tích hình lập phương
 • Lý thuyết Thể tích hình lập phương

 • Bài tập Thể tích hình lập phương

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 116: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 117: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 119: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 120: Luyện tập chung

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.