36 lượt xem

16 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 – Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán

bài tập toán lớp 1 học kỳ 1

Cuộc sống đầy màu sắc và hấp dẫn với Toán học
16 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 là nguồn tài liệu thiết thực dành cho thầy cô giáo và các em học sinh. Nhờ đề thi này, thầy cô dễ dàng xây dựng đề kiểm tra cuối học kì 1 năm 2023 – 2024 cho học sinh theo chương trình mới. Đồng thời, các em học sinh cũng có cơ hội nắm vững cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật thành thạo để ôn thi học kì hiệu quả.

Đề ôn thi học kì I môn Toán lớp 1 hay nhất

  • Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm sách Cánh diều
  • Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo
  • Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực
  • Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1
  • Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2
  • Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 3

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm sách Cánh diều

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….Trường Tiểu học………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 1 MÔN: TOÁN
NĂM HỌC: 2023 – 2024 Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7điểm)
Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Câu 2: (1 điểm ) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống :

a)
4
5
b)
5
7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)

Xem thêm 

a. ☐ + 4 = 7 (1 điểm )
A. 3 B. 0 C. 7 D. 2

b. 8…..9 (0,5 điểm)
A. > B. < C. =

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
☐ 2+ 2= 4 ☐ 2 – 1 = 1
☐ 2 + 3 = 8 ☐ 4 – 2 = 3

Câu 5: (0.5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?
A. 4 B. 5 C. 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)
Hình trên có…. khối hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1) nối với hình thích hợp

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

Câu 10: (1 điểm) (M3) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….CÁC TRƯỜNG NHÓM 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI – LỚP 1 MÔN: TOÁN
NĂM HỌC: 2023 – 2024
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL Số và phép tính Số câu3(1,2,3)1(8)1(4)1(9)1(5)1(10)53Số điểm3,51,01,01,00,51,05,03,0Hình học và đo lường Số câu1(7)1(6)2Số điểm1,01,02,0Tổng Số câu 4 1 2 1 1 7 3 Số điểm 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5 1,0 7 3

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TH………………
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 1 Năm học: 2023 – 2024

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKTLTNKTLTNKTLTNKTL Số học: Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10 Số câu12122Số điểm1,02,01,02,02,0Cộng, trừ trong phạm vi 10 Số câu11121Số điểm1,01,01,02,01,0Viết phép tính thích hợp với hình vẽ. Số câu11Số điểm1,01,02,0TổngSố câu41211173Số điểm4,51,02,01,00,51,073**

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TH………………
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: TOÁN – LỚP 1 Thời gian: 40 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) – M1
A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2
A. 2 B. 4 C. 6

Xem thêm  Hành Trình Bất Tận Mod: Khám phá thế giới đầy mê hoặc!

Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2
A. 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3 C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3
A. 7 B. 8 C. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) – M1

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) – M1

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2
8 + 1 = ……….. 10 + 0 – 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu hỏi12345Đáp ánBCABCĐiểm11111

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm): Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm

Câu 8: (1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm
8 + 1 = 9
10 + 0 – 5 = 5

Câu 9: (1 điểm) Điền số đúng kết quả 1 điểm .

Câu 10: Điền số đúng kết quả 1 điểm .

Câu 11: (1 điểm) Trả lời đúng Rô-bốt chạy thứ tư

Câu 12: (1 điểm) Trả lời đúng chuồng A 3 con, chuồng B 2 con

  • Lưu ý: GV thực hiện cho điểm từng bài và tổng hợp điểm toàn bài lên trên. Điểm toàn bài được làm tròn số nguyên, không cho số thập phân.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu học ………Lớp: 1A….Họ và tên:……………………………………………….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2023 – 2024 Thời gian: 40 Phút ( không kể phát đề)

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) – M1
A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7 D. 7, 1, 10

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2
A. 2 B. 4 C. 6

Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2
A. 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3 C. 10, 7, 3, 2

Xem thêm  Đại Học Vinh E-learning: Cách đăng nhập, quên mật khẩu và thao tác khác

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3
A. 7 B. 8 C. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) – M1

Câu 7: (1 điểm): Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm

Câu 8: (1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm
8 + 1 = 9 10 + 0 – 5 = 5

Câu 9: (1 điểm) Điền số đúng kết quả 1 điểm .

Câu 10: Điền số đúng kết quả 1 điểm .

Câu 11: (1 điểm) Trả lời đúng Rô-bốt chạy thứ tư

Câu 12: (1 điểm) Trả lời đúng chuồng A 3 con, chuồng B 2 con

  • Lưu ý: GV thực hiện cho điểm từng bài và tổng hợp điểm toàn bài lên trên. Điểm toàn bài được làm tròn số nguyên, không cho số thập phân.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 1

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKTLTNKTLTNKTLTNKTL Số học: Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; 20. Số câu 2 2 1 5
Số điểm 4 4 2 10
Tổng Số câu 2 2 1 10
Số điểm 4 4 2 10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

PHÒNG GD & ĐT ……………-
TRƯỜNG TIỂU HỌC………
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 -2024

MÔN TOÁN LỚP 1 (Thời gian làm bài: 40 phút)

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp: (M1)

Bài 2: (2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: (M1)
a)
035810
b)
2017141310

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính: (M2)
11 + 317 + 216 – 518 – 8

Bài 4 (2 điểm): Nối: (M2)
Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống: (M3)
a) 3 + ☐ = 15
b) 19 – ☐ = 12

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1
Bài 1: Khoanh vào số thích hợp: ( M1)
Bài 2: (2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: ( M1)
Bài 3: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.
Bài 4:
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống (2 điểm)
Bài 6: (1 điểm)
Bài 7: (1 điểm)
…..

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.