20 lượt xem

Toán Nâng Cao Lớp 2 – Những Bài Toán Tính Tuổi

bài giải lớp 2

Bài 1: Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa khi em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:
Mỗi năm, anh và em đều tăng thêm 1 tuổi. Vì vậy, sau vài năm nữa khi em 10 tuổi, anh vẫn sẽ hơn em 5 tuổi.
Lúc đó, tuổi anh sẽ là: 10 + 5 = 15 tuổi.

Đáp số: 15 tuổi.

Bài 2: Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là bao nhiêu?

Giải:
Trước đây 2 năm, tuổi con là: 8 – 2 = 6 tuổi.
Trước đây 2 năm, tuổi mẹ là: 32 – 2 = 30 tuổi.
Trước đây 2 năm, tổng tuổi của mẹ và con là: 6 + 30 = 36 tuổi.

Đáp số: 36 tuổi.

Bài 3: Hiện nay tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa, ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Do đó, sau 3 năm nữa tổng số tuổi của ông và cháu sẽ là: 76 + 3 + 3 = 82 tuổi.

Đáp số: 82 tuổi.

Bài 4: Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:
Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Vậy tuổi Tùng hiện nay là:
7 + 3 = 10 tuổi.
Tuổi Tùng sau 3 năm là:
10 + 3 = 13 tuổi.

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5: Hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bằng tuổi Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu?

Xem thêm  5 Cuốn Sách Hay Về Cuộc Sống Đầy Ý Nghĩa

Giải:
Hiện nay tổng số tuổi ba bạn là:
7 + 10 + 9 = 26 tuổi.
Hiện nay Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi, nên khi Mai bằng tuổi Hồng thì mỗi bạn sẽ thêm số tuổi là:
9 – 7 = 2 tuổi.
Vậy sau hai năm nữa, tổng số tuổi của ba bạn sẽ là:
26 + 2 + 2 + 2 = 32 tuổi.

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6: Lúc ông 60 tuổi, mẹ 30 tuổi và Tuấn mới có 5 tuổi. Năm nay mẹ 35 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:
Từ lúc mẹ 30 tuổi đến năm nay 35 tuổi, mẹ đã tăng thêm 5 tuổi.
Khi đó, ông và Tuấn cũng tăng thêm 5 tuổi.
Tuổi ông bây giờ là: 60 + 5 = 65 tuổi.
Tuổi Tuấn bây giờ là: 5 + 5 = 10 tuổi.

Đáp số: Ông 65 tuổi, Tuấn 10 tuổi.

Bài 7: Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi?

Giải:

Theo sơ đồ: Đào nhiều tuổi nhất, Tùng ít tuổi nhất.
Đào hơn Tùng một số tuổi là:
3 + 2 = 5 tuổi.

Đáp số: 5 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: Hiện nay bố Lan 38 tuổi, còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?

Gợi ý: Từ tuổi của bố Lan và ông nội Lan, ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và bố.

Xem thêm  PRAIM - Chơi Ludo King trên Vipmode.net

Câu 2: Hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của hai bố con Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Câu 3: Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?

Câu 4: Năm nay Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi con 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 20 tuổi.

Câu 7: Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Đến khi tuổi Hà bằng tuổi của Tâm hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của 3 bạn là bao nhiêu tuổi?

Câu 8: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9: Hiện nay tuổi của bố em là 40 tuổi, còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố em và bà nội em cách đây 10 năm.

Câu 10: Hiện nay Minh 10 tuổi, mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bằng tổng số tuổi của 2 mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay?

Xem thêm  Cách đăng nhập vào Modem Wifi của các nhà mạng Viettel, VNPT và FPT

Để biết thêm thông tin về giải toán và các môn học khác, hãy truy cập PRAIM.

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.