Slide ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY

PHƯƠNG PHÁP
GIẢNG DẠY

 

Qua mỗi Unit, học viên sẽ được bổ sung vốn từ vựng, học thêm các cụm từ và nắm vững ngữ pháp ứng dụng vào các bài thi: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT.

Học viên học chuyên sâu về giao tiếp; kiến thức khoa học, văn hóa – xã hội; kỹ năng làm việc nhóm, tất cả được thông qua phương pháp giảng dạy 70/20/10 nhằm đào tạo học viên trở thành những công dân đạt chuẩn quốc tế.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA
KHÓA HỌC

LINK IT 1
11 – 12 Tuổi

KET

LINK IT 2
12 – 13 Tuổi

KET

LINK IT 3
13 – 14 Tuổi

PET

LINK IT 4
14 – 15 Tuổi

PET

CHUẨN ĐẦU RA CỦA
KHÓA HỌC

LINK IT 1
11 – 12 Tuổi

KET

LINK IT 2
12 – 13 Tuổi

KET

LINK IT 3
13 – 14 Tuổi

PET

LINK IT 4
14 – 15 Tuổi

PET

TÍNH ƯU VIỆT

CỦA KHÓA HỌC

  • Rèn luyện 4 kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Hoàn thành được bài thi KET, PET theo chuẩn đầu ra của Cambridge sau khi kết thúc khóa học.
  • Bổ sung kiến thức về văn hóa – xã hội của các quốc gia, khu vực khác nhau trên thế giới, hỗ trợ cách diễn đạt ngôn ngữ sao cho phù hợp theo từng ngữ cảnh.
  • Nâng cao kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm bằng tiếng Anh.
  • Trang bị cho bản thân phương pháp tự đánh giá thông qua bài Reflection của mỗi buổi học.
  • Học viên có thêm 30 phút phụ đạo sau mỗi buổi học để hiểu sâu hơn về ngữ pháp, khả năng viết và ôn tập các nội dung đã học trên trường nhằm đảm bảo cho học viên hoàn thành tốt bài thi trên lớp.
  • Giáo trình tập trung định hướng để học viên có thể hoàn thành bài thi IELTs và được biên soạn dựa trên các chủ đề của thế kỉ 21 nhằm tăng tính hấp dẫn cho người học.
  • Mỗi giáo trình còn có 1 mã code giúp học viên có thể tham gia vào các bài Practice Test Online nhằm đánh giá khả năng tiếp thu các kiến thức đã học; tham gia vào Class Forum để theo dõi kết quả làm bài test.

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC TẠI PRAIM