Slide ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY

PHƯƠNG PHÁP
GIẢNG DẠY

 

Phương pháp giảng dạy đột phá 70/20/10.

Học viên sẽ học từ vựng thông qua hình ảnh, các điểm ngữ pháp từ mẫu câu và truyện kể, sau đó ứng dụng vào 4 kỹ năng: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT.

Qua mỗi Unit, học viên được bổ sung thêm các kiến thức khoa học; kỹ năng phát âm và thuyết trình nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức cũng như trang bị các kỹ năng cần thiết của 1 công dân quốc tế như thuyết trình, làm việc nhóm và tự học.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA
KHÓA HỌC

KID 1
6 – 7 Tuổi

Cambridge Starters

KID 2
7 – 8 Tuổi

Cambridge Starters

KID 3
8 – 9 Tuổi

Cambridge Movers

KID 4
9 – 10 Tuổi

Cambridge Movers

KID 5
10 – 11 Tuổi

Cambridge Flyers

CHUẨN ĐẦU RA CỦA
KHÓA HỌC

KID 1
6 – 7 Tuổi

Cambridge Starters

KID 2
7 – 8 Tuổi

Cambridge Starters

KID 3
8 – 9 Tuổi

Cambridge Movers

KID 4
9 – 10 Tuổi

Cambridge Movers

KID 5
10 – 11 Tuổi

Cambridge Flyers

TÍNH ƯU VIỆT

CỦA KHÓA HỌC

  • Hoàn thành được bài thi Starters, Movers và Flyers sau khi kết thúc khóa học theo chuẩn đầu ra của Cambridge.
  • Học viên được bổ sung thêm kiến thức về khoa học, khả năng phát âm, rèn luyện kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm nhằm đào tạo “Công dân chuẩn quốc tế”.
  • Học viên sẽ đánh giá được sự tiến bộ sau mỗi tháng thông qua bài kiểm tra nói và viết. Kết quả sẽ được gửi về cho phụ huynh để theo dõi.
  • Học viên có thêm 30 phút phụ đạo sau mỗi buổi học để hiểu sâu hơn về ngữ pháp, kỹ năng viết và ôn tập các nội dung đã học trên trường nhằm giúp học viên đảm bảo hoàn thành tốt bài thi trên lớp.
  • Được tham gia các chương trình ngoại khóa vào các dịp lễ trong năm để tạo sự hứng khỏi hơn nữa tỏng học tập.

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC TẠI PRAIM