LỚP ANH VĂN THIẾU NHI
CHẤT LƯỢNG CAO

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY

THÔNG TIN KHÓA HỌC

TÍNH ƯU VIỆT CỦA KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG MỖI BUỔI HỌC:
45p với GVNN; 15p với trợ giảng vào cuối buổi để kiểm tra lại mức độ hiểu bài và nhận bài tập về nhà.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 70/20/11

Phương pháp giảng dạy đổi mới 70/20/10 phát huy tín chủ động của học viên, giúp ghi nhớ hiểu quả những kiến thức đã học cũng như kích thích sự yêu thích của học viên đối với tiếng Anh.

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC TẠI PRAIM