HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

BUSINESS ENGLISH

Praim cung cấp các gói hợp tác Doanh nghiệp nhằm đào tạo tiếng Anh theo yêu cầu của quý công ty.

Tính ưu việt

của khóa học

Các tổ chức, doanh nghiệp đã hợp tác:

BỆNH VIỆN

HOÀN MỸ
ĐÀ NẴNG

CÔNG TY

ĐIỆN LỰC
ĐÀ NẴNG

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC TẠI PRAIM