ĐIỂM IELTS ĐẦU VÀO XÉT TUYỂN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở CÁC NƯỚC NÓI TIẾNG ANH

Ban đã và đang quyết tâm học tập tại nước ngoài, đặc biệt là các nước sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Do đó, là một sinh viên quốc tế, bạn phải chứng minh được trình độ tiếng Anh nói và viết đạt yêu cầu để hỗ trợ cho việc đăng ký của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách làm bài kiểm tra học thuật IELTS (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế). Praim cung cấp cho bạn bảng điểm Ielts đầu vào xét tuyển của các trường đại học ở các nước nói tiếng Anh, cùng tham khảo và đặt mục tiêu cho bản thân nhé!!

1. Bảng xếp hạng điểm Ielts đầu vào xét tuyển các trường đại học trên thế giới của Times Higher Education năm 2019

Xếp hạng điểm Ielts đầu vào xét tuyển của các trường đại học trên Thế giới của Times Higher Education là một trong những số liệu được đánh giá cao nhất trên thế giới. Nó đánh giá các trường đại học dựa trên 5 chỉ số hoạt động chính – giảng dạy, nghiên cứu, trích dẫn, triển vọng quốc tế và thu nhập của ngành.

Xếp hạng thế giới Tên trường
Yêu cầu tối thiểu IELTS 
(chương trình đại học)
Yêu cầu tối thiểu IELTS 
(chương trình sau đại học)
1 University of Oxford 7.0  7.5
2 University of Cambridge 7.0 7.0
9 Imperial College London  7.0 7.0
14 University College London 6.5 6.5
26 London School of Economics and Political Science 7.0 7.5
29 University of Edinburgh 6.5 6.5
38 King’s College London 7.0 7.0
57 University of Manchester 6.0 7.5
78 University of Bristol 6.0 6.0
79 University of Warwick 6.5 6.5
93 University of Glasgow 6.0 7.0
106 University of Sheffield 6.0 6.5
114 Durham University 6.5 6.5
116 University of Birmingham 6.0 6.5
118 University of Southampton 6.5 6.5
119 University of York Liên lạc tổ chức Liên lạc tổ chức
130 Queen Mary University of London 6.0 6.5
141 University of Exeter 6.5 7.0
146 Lancaster University 6.0 6.5
149 University of Nottingham 7.0 7.0
153 University of Leeds 6.0 6.5
158 University of Aberdeen 6.0 6.5
161 University of St Andrews 7.0 7.0
165 University of Leicester 6.0 6.5
167 University of Sussex 6.0 6.5
171 Newcastle University 6.5 6.5
181 University of Liverpool 6.0 6.5
187 Cardiff University 6.5 6.5
190 University of East Anglia 6.5 7.0

 

 

 

 

 

 

 

2. Bảng xếp hạng điểm Ielts đầu vào xét tuyển các trường đại học trên thế giới của QS World University Rankings năm 2019

Quacquarelli Symonds (QS) World Rankings, một hệ thống xếp hạng hàng đầu khác của thế giới, xếp hạng điểm Ielts đầu vào xét tuyển các trường đại học trên thế giới theo tổ chức và chủ đề thông qua các chỉ số học tập, sinh viên, nhà tuyển dụng và các chỉ số quốc tế.

Xếp hạng thế giới Tên trường
Yêu cầu tối thiểu IELTS 
(chương trình đại học)
Yêu cầu tối thiểu IELTS 
(chương trình sau đại học)
      5 University of Oxford                      7.0                       7.5
      6 University of Cambridge                      7.0                       7.0
      8 Imperial College London                      7.0                       7.0
     10 University College London                      6.5                       6.5
     18 The University of Edinburgh                      6.5                       6.5
     29 The University of Manchester                      6.0                       7.5
     31 King’s College London                      7.0                       7.0
     38 London School of Economics and Political Science (LSE)                      7.0                       7.5
     51 University of Bristol                      6.0                       6.0
     54 The University of Warwick                      6.5                       6.5
     69 University of Glasgow                      6.0                       7.0
     74 Durham University                      6.5                       6.5
     75 The University of Sheffield                      6.0                       6.5
     79 University of Birmingham                      6.0                       6.5
     82 The University of Nottingham                      7.0                       7.0
     93 University of Leeds                      6.0                       6.5
     96 University of Southampton                      6.5                       6.5
     97 University of St Andrews                      7.0                       7.0
    119 Queen Mary University of London                      6.0                       6.5
    131 Lancaster University                      6.0                       6.5
    134 University of York Liên lạc tổ chức Liên lạc tổ chức
    141 Newcastle University                      6.5                       6.5
    145 Cardiff University                      6.5                       6.5
    154 The University of Exeter                      6.5                       7.0
    158 University of Bath                      6.5                       6.5
    164 University of Liverpool                      6.0                       6.5
    172 University of Aberdeen                      6.0                       6.5
    195 University of Reading                      6.5                       7.0

 

 

 

 

 

Nếu bạn chưa đạt được điểm Ielts đầu vào xét tuyển trường đại học đầu tiên của mình, thì đừng lo lắng bạn vẫn có thể nộp đơn vào các trường đại học ưa thích khác của mình và nhận được ưu đãi có điều kiện tùy thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ. Sau đó, bạn có thể xác nhận lời đề nghị của mình với kết quả thành công của bài kiểm tra thứ hai.

Các yêu cầu về ngôn ngữ của các trường đại học cũng có thể được đáp ứng thông qua các bài kiểm tra tiếng Anh khác như TOEFL và trình A Level English.

Mặc dù hiểu rõ các yêu cầu IELTS cho đầu vào Đại học của bạn là điều quan trọng, nhưng tốt hơn hết bạn nên tập trung chuẩn bị đầy đủ cho bài kiểm tra để đạt điểm cao nhất!