CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS CHÍNH XÁC NHẤT

Cấu trúc đề thi IELTS bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết với tổng thời gian thi khoảng 3 giờ. Bạn sẽ thi liên tục các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết theo thứ tự và không có thời gian nghỉ giữa các phần thi. Phần thi Nói sẽ tuỳ thuộc và nơi bạn đăng ký dự thi. Có thể sẽ thi cùng ngày, trước hoặc sau một này với ba kỹ năng trên.

1. Cấu trúc đề thi IELTS tổng quát

IELTS có 2 hình thức thi chính IELTS học thuật (IELTS Academic) và IELTS tổng quát (IELTS General). Tuy nhiên, với hình thức nào thì bạn vân phải trải qua 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Cấu trúc đề thi IELTS được tóm gọn như sau:

2. Cấu trúc đề thi IELTS chi tiết từng kỹ năng

a. Nghe – IELTS Listening Skill

Thời gian thi: 30 phút

Bài thi Nghe bao gồm 4 Part với độ khó tăng dần

 • Phần 1: Một đoạn đàm thoại giữa 2 người trong ngữ cảnh xã hội hằng ngày
 • Phần 2: Một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hằng ngày
 • Phần 3: Một cuộc đàm thoại giữa tối đa bốn người trong ngữ cảnh giáo dục và đào tạo
 • Phần 4: Một đoạn đọc thoại về chủ đề học tập

Lưu ý: Từ ngày 04/01/2022, phần thi Listening trong cấu trúc đề thi IELTS trên giấy có một số thay đổi sau:

 • Trong Part 1 phần Example bị xoá đi
 • Để đảm bảo tính đồng nhất giữ 2 hình thức thi trên giấy và máy tính, số trang tham chiếu cũng sẽ bị xoá đi. Thay vì câu hỏi số 1 đến số 4 của trang số 1 thì thí sinh sẽ chỉ được hướng dẫn: Nghe đoạn thoại sau để trả lời cho câu hổ số 1 đến số 4.

b. Đọc – IELTS Reading Skill

Thời gian thi: 60 phút

Một đề thi đọc bao gồm 40 câu hỏi để kiểm tra những kỹ năng đọc của thí sinh. Bao gồm: đọc để nắm ý chính, đọc để hiểu khái niệm chính, đọc để nhớ chi tiết, đọc lướt,… Tuy nhiên, kỹ năng đọc cho 2 loại đề Học thuật và Tổng quan là khác nhau.

 • Đọc – hình thức Học thuật bao gồm ba đoạn văn dài. Các đoạn văn được trích từ sách, tập san, tạp chí hoặc báo. Các đoạn văn được chọn lọc để dành cho tất cả mọi đối tượng thí sinh. Đặc biệt, những đoạn văn này phù hợp với thí sinh muốn đại học hoặc cao học hoặc có dự định đăng ký về chuyên môn.
 • Đọc – hình thức Tổng quát bao gồm các đoạn trích từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công tay và các hướng dẫn hoặc cũng có thể là các tài liệu bạn bắt gặp hằng ngày trong môi trường làm việc và nói tiếng Anh.

Đọc

c. Viết – IELTS Writing Skill

Thời gian thi: 60 phút

Phần thi viết trong cấu trúc đề thi IELTS cũng khác nhau ở hai hình thức Học thuật và Tổng quát. Đối với hình thức Học thuật bao gồm 2 phần, các chủ đề được đưa ra phù hợp vơi những thí sinh vào đại học hoặc cao học hoặc có dự định đăng ký về chuyên ngành. Đối với hình thức Tổng quát cũng bao gồm 2 phần căn cứ vào các chủ đề được quan tâm. Bạn phải hoàn thành cả hai phần thi bằng phong cách viết văn trang trọng.

Hình thức Học thuật:

 • Phần 1: Bạn sẽ phải miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin từ một đồ thị, bảng hoặc biểu đồ bằng chính ngôn ngữ của mình. Bạn cũng có thể phải mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, cách thức hoạt động của một điều gì đó hoặc mô tả một đối tượng hoặc một sự kiện.
 • Phần 2: Bạn sẽ được đưa ra một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề và bạn phải viết một bài lập luận để phản hồi lại một trong những nội dung trên.

Hình thức Tổng quát

 • Phần 1: Bạn phải viết một lá thư đề nghị cung cấp thông tin hoặc giải thích tình huống được đưa ra. Lá thư có thể được viết theo phong cách thân mật, bình thường hoặc trang trọng.
 • Phần 2: Bạn sẽ được đưa ra một quan điểm. một lập luận hoặc một vấn đề và được yêu cầu viết một bài luận phản hồi. Bài luận này có thể thiên về phong cách thân mật hoăn bài luận trong phần 2 của hình thức thi Học thuật

d. Nói- IELTS Speaking Skill

Thời gian thi: khoảng 15 phút

Trong cấu trúc đề thi IELTS cơ bản, phần thi nói  được diễn ra trong trong vòng 11 – 14 phút và đều được ghi âm. Phần thi môn Nói của hai hình thức Học thuật và Tổng quát đều giống nhau, đều bao gồm 3 phần thi. Lưu ý bạn không được phép bạn lặp lại các câu trả lời đã trình bày trước đó.

 • Phần 1: Bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi chung về bảng thân và một vài chủ đề tương tự như gia đình, công việc, học tập và sở thích. 4 – 5 phút là thời hian cho phần thi này.
 • Phần 2: Bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể trên một mẫu giấy. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói và trình bày tối đa hai phút. Sau đó bạn sẽ trả lời một hoặc hai câu do giám khảo hỏi và kết thúc phần thi.
 • Phần 3: Bạn sẽ được tạo cơ hội để thảo luận thêm về chủ đề ở phần 2 với những câu hỏi thêm từ giám khảo. Phần này kéo dài từ 4 – 5 phút.

Trên đây là cấu trúc đề thi IELTS đầy đủ nhất mà Praim cung cấp cho bạn. Chúc tất cả những bạn chuẩn bị hoặc đang thi IELTS đạt được mục tiêu mong muốn!!!